Skip to ContentSkip to Navigation
University museum
University Museum Exhibitions Previous 1998

Honderd jaar Groningsche Vrouwelijke Studentenclub Magna Pete 1898-1998

3 november 1998 t/m 3 februari 1999
Tentoonstellingsaffiche
Tentoonstellingsaffiche

Een tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Magna Pete, waarin bijna een eeuw studentenleven voorbij trekt bij het zien van de vele foto’s, documenten en voorwerpen die met name door oud Magna-Petenten ter beschikking zijn gesteld.

De oprichting van Magna Pete vond plaats in een jaar dat de ‘vrouwenquestie’ in de landelijke belangstelling stond. In Den Haag werd de Nationale Tentoonstelling voor de Vrouw georganiseerd, waarmee de toename van het aantal studerende vrouwen regelmatig in verband werd gebracht.

In 1898 klopte een groepje studentes aan bij het studentencorps Vindicat Atque Polit met de vraag lid te mogen worden. Na een discussie over deze ‘vrouwenquestie’ die zich tot de andere corpsen in het land uitbreidde, werd ten slotte besloten geen dames toe te laten in het mannenbolwerk dat het corps toentertijd was. De vrouwelijke studenten richtten daarom een eigen club op, Magna Pete. Het was de eerste vereniging voor vrouwelijke studenten in Nederland. Na een bloeiend verenigingsleven fuseerde de club in 1970 met het Corps.

Laatst gewijzigd:29 maart 2023 08:32