Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekZoeken

Voorwaarden voor gebruik van digitale bronnen

Proxy Server RUG-bibliotheken

Bij veel van de digitale bronnen die beschikbaar zijn via de proxy server van de Universiteitsbibliotheek is contractueel vastgelegd dat het gebruik zich uitsluitend zal beperken tot studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere gebruiker om ervoor zorg te dragen dat deze bronnen enkel gebruikt worden voor persoonlijk en/of wetenschappelijk niet-commerciël gebruik zonder systematisch downloaden, verspreiden, afdrukken of opslag van substantiële delen van de informatie in print, disk, CD-ROM of DVD. Zo is bijvoorbeeld het downloaden en afdrukken van complete nummers van elektronische tijdschriften niet toegestaan.

Schending van de contractuele afspraken met uitgevers kan leiden tot uitsluiting van de toegang tot de bronnen voor de gehele Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:24 augustus 2017 12:16
printView this page in: English