Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Bijzondere Collecties brengt themanummer De Boekenwereld uit

29 november 2022

De afdeling Bijzondere Collecties van de UB Groningen heeft een themanummer van het tijdschrift De Boekenwereld samengesteld. In dit themanummer staat ‘Frisia’ centraal, ooit de naam voor het hele gebied dat we nu Groningen, Friesland en Ostfriesland noemen. In dit gebied bestond al ver voor de stichting van de universiteiten in Franeker (1585) en Groningen (1614) een traditie van wetenschapsbeoefening. De meeste boeken hebben een lange weg afgelegd voordat ze in de UB zijn beland. Getuigen van die weg zijn de sporen van voormalige bezitters en/of gebruikers die je in de banden kunt aantreffen. Dit kan een simpele naamsvermelding zijn, maar ook een decoratie, een handgeschreven aantekening of de band zelf.

De Boekenwereld

In hun bijdragen reconstrueren de auteurs de herkomst van de boeken en daarin speelt Frisia altijd een prominente rol. Bijzondere vermelding verdient het artikel ‘Ommelandse wegen van een Oudfries handschrift’, dat handelt over de Groninger herkomst van de zogenaamde Richthofenkolleksje, de collectie van tien middeleeuwse handschriften (nu in het bezit van Tresoar) die onlangs op de Werelderfgoedlijst van UNESCO werd opgenomen. Het artikel werd geschreven door Pastei, een noordelijk onderzoekscollectief dat bestaat uit o.m. RUG-medewerker Anne Popkema.

Ook de overige auteurs van het themanummer komen uit ‘heel Frisia’: medewerkers van de Bijzondere Collecties van de UB Groningen, Tresoar (Leeuwarden), het Museum aan de A (Groningen), de Johannes a Lasco Bibliothek (Emden, Duitsland) en het Universiteitsmuseum Groningen hebben bijgedragen aan het themanummer.

Het tijdschrift De Boekenwereld richt zich op gebruikers en bezoekers van Bijzondere Collecties in bibliotheken in Nederland en Vlaanderen.

De digitale versie van het themanummer is alleen beschikbaar voor RUG-medewerkers en -studenten.
Laatst gewijzigd:06 januari 2023 16:06

Meer nieuws

Follow us onfacebook twitter instagram