Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesContact

Schenkingen

De collecties van de Universiteitsbibliotheek zijn door de eeuwen heen steeds verrijkt door schenkingen, legaten, bruiklenen en financiële steun van zowel particulieren als organisaties. Overweegt u boeken aan onze bibliotheek te schenken of na te laten? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

U kunt daartoe contact opnemen met informatie- en collectiespecialist Evert Jan Reker (e.j.g.reker@rug.nl).

De Rijksuniversiteit Groningen en de aan de universiteit verbonden fondsen Ubbo Emmius Fonds (UEF), Groninger Universiteitsfonds (GUF) en Stichting Nicolaas Mulerius fonds zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen gelden. Voor meer gegevens zie: http://www.rug.nl/alumni/anbi.

Laatst gewijzigd:13 februari 2018 12:38
printView this page in: English