Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesBijzondere CollectiesContact

Bruiklenen

Musea, bibliotheken en vergelijkbare instellingen kunnen stukken uit de Universiteitsbibliotheek aanvragen als bruiklenen voor tentoonstellingen. Onder voorwaarden kunnen stukken in bruikleen worden gegeven voor tentoonstellingen met een wetenschappelijk of cultureel doel, die gehouden worden in een museum, bibliotheek of vergelijkbare instelling.

De bruikleennemer moet kunnen voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden van de Universiteitsbibliotheek en aan eventuele, per aanvraag te bepalen aanvullende voorwaarden. Als regel worden geen stukken beschikbaar gesteld voor reizende tentoonstellingen en voor tentoonstellingen die langer dan drie maanden duren. Het is van belang een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, bij voorkeur minimaal drie maanden voor het begin van het beoogde bruikleen.

Raadpleeg de catalogus voor het selecteren van de gewenste objecten. De medewerkers van Bijzondere Collecties kunnen helpen bij het bepalen van de keuze. Bruikleenaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend of per digitaal bruikleenaanvraagformulier.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Met het indienen van de bruikleenaanvraag bevestigt de aanvrager te voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden.

Laatst gewijzigd:21 december 2017 10:55
printView this page in: English