Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Library Collections Special Collections Collections Collectie Johannes Lindeboom

Diversen Archief Lindeboom

 

4.1 Naslagwerken

 

395

Biografisch Woordenboek van Protestantse Godgeleerdheid in Nederland . Lijst van Afkortingen (Ne. or. typ. 14 bl.)

396

H.W. Mooij, Tabellarisch Overzigt van de Geschiedenis der Christelijke Leer (Amsterdam 1854)

397

Trommius, Nederlandsche Concordantie des Bijbels. Tweede druk (Gorinchem z.j.) (Ne. or. dr. 468 p.)

398

Alfabetische kerkencatalogus op fiches in een bakje. Geordend op plaatsnaam

399

Bakje met kaartjes waarop geraadpleegde bronnen staan genoteerd. Periode 1905-1958

 

 

4.2 Scripties/promoties

 

400

Aantekeningen mbt. tot de promotie van Jacob Israel de Haan tot Meester in de Rechten [1915/1916] (Ne. or. hs. 7 bl.)

401

De “Locus de Ecclesia”in de Anglicaansche 39 artikelen, de Westminster Confession en de Savoy Declaration. Een vergelijkende studie. Scriptie van E.D. Spelberg voor het doctoraal examen in theologie te Groningen. 9-23 mei 1943 (Ne. doorslag 45 p.)

402

De Waalse hervormde gemeenten. Scriptie van Jan van ‘t Land jr. (Ne. or. typ. 19 p.)

 

4.3 overig

 

403

Bewijs van terugontvangst van geleende boeken van de universiteit van Amsterdam. Getekend namens de bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek Groningen. Gedat.: 8-11-1923 (Ne. or. hs. 1 db.)

404

Correspondentiekaart van Rigt Schat aan prof. Lindeboom

405

Artikel getiteld ‘Uitverkiezing’ en 3 bl. aantekeningen

406

Brief dr. R.G. Rijkens aan [prof. dr. J. Lindeboom]. Gedat.: 12-05-1916 (Ne. or. hs. 1 bl.)

407

Foto's, 6 stuks: (F. Domela Nieuwenhuis, 1902, J.W. van Wijhe, 1926, 4 exemplaren, A.G. van Hamel, J.S. van Dijk, J.W. Moll en F.T Koch)

408

Boekenlijsten van Burgersdijk & Niermans Templum Salomonis Leiden: Vaderlandsche geschiedenis (Ne. or typ. 3 db.) en Theologie (Ne. or typ. 3 db.)

409

Cd Busken Huet, Nationale Vertoogen (Amsterdam 1876) (Ne. or. dr. 244 p.) kerkelijke curiositeiten en varia:

410

Briefkaart van J.J. van Meurs aan prof. dr. J. Lindeboom. Gedat.: Hekelingen, 15-12-1928. Betr.: schenking kerkelijke curiositeiten (Ne. or. hs. 2 bl.)

411

Klein Onze Vader (Ne. or. hs. 1 bl.)

412

Prentje: prediking van Brugman (Ne. or. dr. 1 bl.)

413

Pagina m.b.t. belijdenis (Ne. or. dr. 1 bl.)

414

Pagina uit Reden-Konstigh onder-wijs II boek (Ne. or. dr. 1 bl.)

415

Pagina uit latijns boek (Lat. or dr. 1 bl.)

416

Overzicht opbrengsten collecte t.b.v. de diakonie van de Ned. Herv. gemeente te Utrecht 1731 – 1829 (Ne. or. dr. 1 bl.)

417

Latijnse tekst m.b.t. kruisdood en opstanding van Jezus Christus (Lat. or. hs. 1 bl.)

418

Pagina overgeschreven uit een oud copieboek van J.B. Blijdenstein te Enschede (Ne. or. hs. 1 bl.)

419

Bestelbriefje van boekhandel (Ne. or. dr. 1 db.)

420

Verklaring afgelegd in de bijeenkomst te Amsterdam 21-10-1847 (Ne. or. dr. 3 db.)

421

Het veertiendaagsche blaadje nr. 7, 3 –6-1760 (Ne. or. dr. 2 db.)

422

Document m.b.t. Ds. ten Broek (Ne. or. hs. 1 bl.)

423

Nederlandsche biddags-brieven (Ne. or. dr. 8 db.)

424

Een brief aan u en mij, om cito te bezorgen (Ne. or. dr. 1 bl.)

425

Nogmaals het graf van Balthasar bekeken (Ne. or. hs. 1 bl.)

426

Foto van een handschrift (Lübermonasterii prope Northorn?) (1 bl. + 1 db.)

427

Deel van de Utrechtse courant :29-12-1802,  5-2-1836,  29-03-1859

Deel van De Avondbode 21-02-1839

Deel van de Kerkelijke Courant 29-12-1916Asmodee 21-8-1861

Deel van de Nieuwe Amsterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad 28-01-1836

428

Teksten van de algemene dank- vast- en bede-dag 26 maart 1794 in verschillende kerken te Utrecht

 

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:44
Follow us onfacebook twitter instagram