Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

De Amsterdamsche Hecuba

De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel.
Titelpagina van de tweede druk
Titelpagina van de tweede druk
Editie
(jaar van uitgave)
Unger-nummer Schuytvlot-nummer Aanvraagnummer
(link naar SmartCat)
1626 U 108 S 425 uklu VONDEL 35
1647 U 110 S 427 uklu VONDEL 97 (1:04)
1647 U 111 S 428 uklu VONDEL 98 (2:03)
1661 U 112 S 429 uklu VONDEL 10 (02)
1693 U 113 S 430 uklu VONDEL 68 (2:03)
1693 U 113 S 430 uklu VONDEL 78 (1:05)
1693 U 113 S 430 uklu VONDEL 90 (03)
1693 U 113 S 430 uklu VONDEL 96 (01)
1693 U 113 S 430 uklu VONDEL 93 (1:04)
1693 U 113 S 430 EP EP E 45 (8:04)
c.1720 U 027b:008 S 431 uklu VONDEL 88 (2:11)
Laatst gewijzigd:17 juni 2019 14:08
Follow us onfacebook twitter instagram