Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst

J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en godtsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit.
Titelpagina van de eerste editie
Titelpagina van de eerste editie
Editie
(jaar van uitgave)
Unger-nummer Schuytvlot-nummer Aanvraagnummer
(link naar SmartCat)
1662 U 644 S 085 uklu VONDEL 81 (01)
1662 U 644 S 085 uklu VONDEL 80 (01)
1662 U 644 S 085 uklu VONDEL 91 (02)
1700 U 645 S 086 uklu VONDEL 74 (01)
1700 U 645 S 086 EP EP E 45 (4:02)
1700 U 645 S 086 uklu VONDEL 86 (01)
1723 U 646 S 087 uklu VONDEL 88 (10:01)
Laatst gewijzigd:17 juni 2019 14:07
Follow us onfacebook twitter instagram