Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections De Vondel-collectie

De Vondel-collectie

Dr. J. Gerritsen, wijlen hoogleraar (1920-2013) Engelse taalkunde en Engelse letterkunde der Middeleeuwen aan de RUG en bibliograaf, heeft in 2001 zijn collectie historische Vondel-edities aan de Universiteitsbibliotheek geschonken.

Het gaat om ca. 220 uitgaven uit de zeventiende en vroege achttiende eeuw van werken van Joost van den Vondel ( - ), in 440 exemplaren, die in 95 banden zijn gebonden. Ze worden bewaard in de kluis van de Afdeling Bijzondere Collecties onder aanvraagnummer uklu Vondel (1-…) .

Hoe deze verzameling tot stand is gebracht beschrijft de heer Gerritsen onder het kopje 'Geschiedenis' in het sectie-menu.


In de UB waren uit de periode tot 1800 ongeveer honderd titels aanwezig, waarvan 48 uitgaven die niet in de schenking-Gerritsen voorkomen. Hieronder bevindt zich een aantal pamfletten. Verder zijn er opmerkelijk veel eerste edities, zoals De Gulden Winckel der konstlievende Nederlander (Amsterdam 1613), in 1919 geschonken door mr. W. Bakker G.Gz., en de Vorsteliicke warande der dieren (Amsterdam 1617). In de gedrukte bibliotheekcatalogi van de UB van 1669 en 1722 komen geen Vondel-edities voor. Pas in de catalogus van 1841 zijn 23 titels opgenomen.

lle Vondel-edities in de UB zijn op de gebruikelijke manieren te vinden in de Catalogus, door te zoeken op titel, auteur, jaar van uitgave etc. Een overzicht van de gehele collectie wordt gepresenteerd door te selecteren op naam van auteur (Vondel) en deze set te verkleinen met jaren van uitgave (1600-1800).

De afzonderlijk titels zijn te vinden in de titellijsten in het sectiemenu (met genormaliseerde titels op alfabet en genre, volgens Schuytvlot): doorklikken brengt u naar de betreffende titels in ons bezit. Bovendien zijn ze opvraagbaar aan de hand van de nummers in de belangrijkste bibliografieën van de werken van Vondel:

  • J.H.W. Unger, Bibliographie van Vondels werken, Amsterdam 1888
  • A.C. Schuytvlot, Catalogus van werken van en over Vondel: gedrukt vóór 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Nieuwkoop 1987

Klik dan bij de zoekmogelijkheden op ‘decentrale onderwerpscode’ en vul bijvoorbeeld in: ‘Unger 114’ of ‘Schuytvlot 4’. Als de gezochte titel in bezit van de UB is, wordt hij gepresenteerd.

Portret van Vondel (uit Palamedes, Hekeldigten, 1707; uklu Vondel 29)
Portret van Vondel (uit Palamedes, Hekeldigten, 1707; uklu Vondel 29)
Laatst gewijzigd:25 juni 2021 16:54
Follow us onfacebook twitter instagram