Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

About us Mission and organisation

Vrienden Academisch Erfgoed Groningen

Word vriend en steun het Universiteitsmuseum en de Universiteitsbibliotheek!

Het 'elektrische karretje van Stratingh' (1835)
Het 'elektrische karretje van Stratingh' (1835)

In april 2016 zijn de Vrienden van het Universiteitsmuseum gefuseerd met de Vrienden van de Bibliotheek van de Universiteit Groningen tot de Vrienden Academisch Erfgoed Groningen.

Doelstelling

“Het stimuleren van belangstelling voor het academisch erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen in de ruimste zin van het woord”.

De vereniging stelt zich ten doel om de belangstelling voor- en de zichtbaarheid van het Groninger academisch erfgoed te vergroten. Daarvoor organiseert ze lezingen en excursies, die met nadruk ook voor niet-leden open staan. Verder geeft ze (beperkt) financiële steun aan geplande tentoonstellingen waarbij Groninger academisch erfgoed centraal staat, en bemiddelt ze bij het verwerven van subsidies uit andere fondsen.

Bestuur:

 • Frans Zwarts, voorzitter
 • Ulco Kooystra, secretaris
 • Gert Holstege, penningmeester
 • Sabrina Corbellini
 • Bote Folkertsma
 • Rina Knoeff
 • Gelly Talsma

Contactgegevens

 • Vrienden Academisch Erfgoed Groningen
 • Postbus 559
  9700 AN Groningen
 • E-mail: vaeg rug.nl
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris: P.J.U. Kooystra, p.j.u.kooystra@rug.nl

Fiscaal nummer: 8051.57.189

Beloningsbeleid

De vereniging geeft geen beloningen aan bestuursleden of anderen die werk voor de vereniging verrichten.

Documenten

 • Jaarverslag 2016
 • Resultatenrekening 2015
 • Resultatenrekening 2016
Laatst gewijzigd:14 juli 2020 13:26
Follow us onfacebook twitter instagram