Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Subsidie voor promotieonderzoek naar gezondere keuzes in de supermarkt

Datum:26 juni 2018
Julia Storch
Julia Storch

[English version below] Marketingonderzoeker Julia Storch is door NWO geselecteerd als een van de 28 Onderzoekstalenten 2018. Die uitverkiezing biedt haar de kans promotieonderzoek te doen naar de rol van emoties bij het maken van (on)gezonde keuzes tijdens het boodschappen doen. Healthwiser prof. dr. ir. Koert van Ittersum, hoogleraar Marketing and Consumer Well-Being en Coördinator bij de Aletta Jacobs School of Public Health, droeg Storch voor bij NWO en zal haar promotieonderzoek begeleiden.

Het financieringsprogramma Onderzoekstalent is bedoeld voor uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. De subsidietoekenning is gebaseerd op de gevolgde opleiding, de gevolgde vakken, behaalde resultaten en ontplooide wetenschappelijke activiteiten. ‘Julia is werkelijk een uitstekende student’, zegt Van Ittersum.

Consumenten helpen gezondere keuzes te maken
‘Overgewicht neemt wereldwijd alleen maar toe, en is een grote bron van zorg. Mijn onderzoek focust op supermarkten, want een ‘gezond’ winkelmandje is een vereiste voor een gezond dieet. Als we consumenten kunnen helpen om in de supermarkt gezondere keuzes te maken, kunnen we misschien de overgewichtsepidemie keren,’ zegt Storch. ‘In mijn onderzoek kijk ik naar hoe de keuzes van consumenten wel of niet gezonder worden na verloop van meerdere supermarktbezoeken, en hoe hun emoties gedurende dit proces hun beslissingen beïnvloeden. Mijn uiteindelijke onderzoeksdoel is om een realtime feedbacksysteem te ontwikkelen voor tijdens het boodschappen doen, dat consumenten op basis van onze inzichten gezondere keuzes laat maken.’ Het gehonoreerde voorstel heet: Mixed Feelings, Mixed Baskets – How Shopping Emotions Drive the Healthiness of Shopping Baskets.

Meer informatie:


 

English version

Grant for research into healthier choices in the supermarket

Marketing researcher Julia Storch has been selected by NWO as its Research Talent 2018. The election offers her the chance to conduct PhD research on the role emotions play in healthy or unhealthy choices when grocery shopping. Healthwiser Prof. Koert van Ittersum, Professor of Marketing and Consumer Wellbeing & Coordinator at the Aletta Jacobs School of Public Health, proposed Storch to NWO and will be her primary supervisor.

The Research Talent funding programme is intended for outstanding students in the Behavioural and Social Sciences. Awards are based on degree programme followed, course units followed, results and academic activities. ‘Julia is definitely an outstanding student’, says Van Ittersum. 

Helping consumers make healthier choices
‘Obesity is increasing across the globe, and is a major source of concern. Supermarkets are the key focus of my research since a “healthy” shopping basket is a prerequisite for a healthy diet. If we can help consumers to make healthier choices in the supermarket, this may help us to curb the obesity epidemic’, says Storch. ‘In my research, I investigate how the healthiness of shoppers’ choices evolves over grocery shopping trips, and how the emotions shoppers experience throughout this process shape their decisions. My overarching research agenda is to develop a real-time shopping feedback system to help shoppers make healthier choices based on our insights.’ The successful proposal is called: Mixed Feelings, Mixed Baskets – How Shopping Emotions Drive the Healthiness of Shopping Baskets.

More information:

Follow us ontwitter linkedin