Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Maatregelen overheid tegen dure medicijnen

Datum:28 september 2017
Dure medicijnen
Dure medicijnen

Ons voorjaarssymposium over dure medicijnen, dat Healthwise samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in mei 2017 organiseerde, krijgt een vervolg. Verschillende samenwerkingspartners van Healthwise doen tijdens een rondetafelgesprek op maandag 2 oktober aanbevelingen aan Tweede Kamerleden over hoe de overheid de kosten van geneesmiddelen kan terugdringen.

Dure medicijnen is complex probleem
Tijdens ons voorjaarssymposium werd duidelijk dat dure medicijnen een complex probleem is. Het probleem werd hier vanuit de vele verschillende betrokken partijen belicht, waaronder verzekeraars, farmaceuten en zorgprofessionals. Duidelijk werd dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de politiek bij het terugdringen van medicijnuitgaven. Daarom vindt er aanstaande maandag een rondetafelgesprek plaats in Den Haag.

Kennisuitwisseling over geneesmiddelen
Ter voorbereiding op dit rondetafelgesprek kwam Tweede Kamerlid Henk Nijboer in augustus bij ons op bezoek voor een kennisuitwisseling over dure medicijnen. Healthwise-experts Jochen Mierau, Kees Ahaus en Hermien Dijk belichtten het onderwerp vanuit een economisch perspectief. Het UMCG werd vertegenwoordigd door o.a. Jos Kosterink, hoogleraar ziekenhuisfarmacie UMCG, en Cisca Wijmenga, hoogleraar genetica. Nijboer gaf na afloop aan onder de indruk te zijn van de enorme kennis bij RUG en UMCG.

Aandragen maatregelen tegen dure medicijnen
Het UMCG ontwikkelende een position paper ter voorbereiding op de hoorzitting die op 2 oktober in de Tweede Kamer plaats zal vinden. Hierin draagt longarts Harry J.M. Groen verschillende maatregelen aan die de overheid kan nemen om de prijzen van medicijnen te verlagen en de macht van de farmaceutische industrie te beperken. Onder andere het bevorderen van Europese samenwerking en investeren in personalized medicine wordt genoemd.

Het rondetafelgesprek brengt ons hopelijk weer een stap dichterbij het verlagen van de kosten van medicijnen. Het is een complex probleem, maar experts van Healthwise dragen graag hun steentje bij in het vinden van oplossingen.

Meer weten?
> Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jochen Mierau.
> Volg live het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 2 oktober as.
> Kijk de presentaties van de sprekers van het voorjaarssymposium terug.

Follow us ontwitter linkedin