Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Healthwise en Menzis bundelen krachten in onderzoeksprogramma gezonde leefstijl

Datum:19 oktober 2017
Menzis SamenGezond
Menzis SamenGezond

Expertisecentrum Healthwise en zorgverzekeraar Menzis starten samen een onderzoeksprogramma. Ze bundelen de krachten om uit te zoeken in hoeverre online gezondheidsprogramma’s blijvend kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Eigen regie over gezondheid
Zorgprofessionals, zorgverzekeraars en gemeenten omarmen in toenemende mate het concept positieve gezondheid. Machteld Huber introduceerde dit concept in 2012 in Nederland. Hierbij wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en een eigen regie te voeren. Dit maakt gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het biedt belangrijke en waardevolle kansen voor bedrijven om mensen te ondersteunen in het bereiken en handhaven van een gezondere leefstijl.

Gezonde leefstijl stimuleren met Menzis SamenGezond
Ook zorgverzekeraars kunnen burgers helpen een gezonde(re) leefstijl te bereiken. Dit kan tevens tot gevolg hebben dat het zorgverbruik vermindert en de kosten dus omlaag gaan. Menzis is een voorloper als het gaat om het stimuleren van een gezonde leefstijl, met hun online gezondheidsprogramma Menzis SamenGezond (app en website). Mensen die deelnemen aan SamenGezond krijgen inzicht in hun persoonlijke gezondheidssituatie en worden via online coaching gestimuleerd aan hun gezondheid te werken. Zo ontvangen zij via de app tips en adviezen voor een gezondere leefstijl en leren zij doelen te stellen (alleen of samen met anderen). Het doen van gezonde activiteiten wordt beloond met punten. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor kortingen op producten, uitjes of een donatie aan een goed doel. De vraag is natuurlijk in hoeverre de gedragsveranderingen waar het programma op mikt van blijvend effect zijn. Healthwise helpt Menzis om dit uit te zoeken.

Effectiviteit van gezondheidsprogramma’s onderzoeken
In het vierjarige onderzoeksprogramma van Healthwise en Menzis wordt onderzocht in hoeverre gezondheidsprogramma’s (zoals Menzis SamenGezond) effectief zijn bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Kan een online programma bijdragen aan duurzame gedragsveranderingen? En draagt dit bij aan een verlaging van de zorgkosten? Trekt het vooral mensen aan die al gezond leven, of stimuleert het programma ook mensen met een minder gezonde leefstijl? En hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om actief aan het programma te (blijven) deelnemen? Dit zijn nog onbeantwoorde vragen die niet alleen academisch relevant zijn, maar ook tot nieuwe inzichten kunnen leiden voor managers en beleidsmakers die bij willen dragen aan een gezonde leefstijl.

Houd de website van Expertisecentrum Healthwise in de gaten voor het laatste nieuws over dit onderzoeksprogramma.

> Bekijk eerder werk van de trekkers van dit project: prof. dr. Tammo Bijmolt en prof. dr. ir. Koert van Ittersum.
> Lees meer over het online gezondheidsprogramma Menzis SamenGezond.

Follow us ontwitter linkedin