Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesActueel

Gratis online cursus "Students Taking Charge of Higher Education"

05 februari 2016

Studenten aan de RUG zijn betrokken op verschillende manieren: studentassistenten, besturen van studentenorganisaties, medezeggenschapsorganen, etc.

De online cursus "Students Taking Charge of Higher Education" heeft als doel om studenten beter voor te bereiden op hun (toekomstige) functie als student betrokken bij de organisatie van de universiteit. Na afloop van de cursus ben je in staat om je professioneel te gedragen, passende ondersteuning te bieden aan medewerkers en studenten, de basisprincipes van goed onderwijs te benoemen, en nog veel meer.

De cursus biedt verder een goed overzicht van de diverse mogelijkheden hoe studenten betrokken kunnen zijn bij de organisatie.

Voor meer informatie en inschrijving ga je naar de website van Futurelearn

Laatst gewijzigd:17 februari 2017 11:08
printView this page in: English

Meer nieuws