Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university
University Medical Center Groningen

prof. dr. S.A. (Menno) Reijneveld

prof. dr. S.A. (Menno) Reijneveld
Contact:
E-mail:
Functie:
Hoogleraar Sociale geneeskunde
Overige functies:
Hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen; Leider van het onderzoeksprogramma Public Health Research;
Nevenwerkzaamheden;
1. Wetenschappelijk adviseur TNO Kwaliteit van Leven, Leiden;
2. Visiting Professor bij het Kosice Institute of Society and Health, Slovakia;
3. Lid van de Gezondheidsraad, beraadsgroep Volksgezondheid;
4. Lid van de Gezondheidsraadscommissie Heroriëntatie universitair gezondheidsonderzoek;
5. Lid van de ZonMw programmacommissie Zorg voor Jeugd en Effectief Werken in de Jeugdsector;
6. Adviseur van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Noord-Nederland (PAOG-JGZ);
7. Voorzitter van de landelijke Opleidingscommissie Sociale Geneeskunde/Maatschappij & Gezondheid;
8. Lid van de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde, UWV;
9. Lid van de redactieraad van het European Journal of Public Health.
Vakgebied:
Expertise:
Sociale geneeskunde; Management. Mijn expertise betreft de public health en epidemiologie, met name gericht op preventie, vroegbehandeling en bevordering van gezondheidsgerelateerde participatie. Lopend onderzoek betreft jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.
Laatst gewijzigd:06 april 2017 07:37
Contactgegevens
Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
Nederland
Werklocatie
Functie: Hoogleraar
Kamer: 6.27 (De Brug)