Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Biografie Instituut

Biografie Instituut

Facebook
Facebook

Check ons nieuwe Facebook

.
.

Het Biografie Instituut in het kort

De biografie is een genre dat de afgelopen jaren sterk in populariteit is gestegen. Ook vanuit de universitaire wereld is er steeds meer aandacht voor dit genre, getuige het toenemende aantal biografieën dat als dissertatie verschijnt, ook in het buitenland. Een biografie instituut, dat de biografie als een academisch specialisme van goed doordachte fundamenten kan voorzien, was er tot voor kort echter nog niet. Het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen voorziet nu in die behoefte aan theorievorming, mede door de oprichting van de leerstoel Geschiedenis en Theorie van de Biografie . Het Instituut verricht onderzoek op diverse niveaus: onderzoek naar bronnen, naar narratieve vormen en sociaal-culturele context, en streeft naar theoretische publicaties betreffende het genre biografie.

Een Biografie Instituut in Groningen

Onderzoeksterrein

Theorie

De biografie als specialisme

Stichting Democratie en Media

Online onderzoekmaterialen in samenwerking met:

www.boekopcd.nl
www.boekopcd.nl
Laatst gewijzigd:21 maart 2017 18:36