Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

About the Arctic Centre

Willem Barentsz Poolinstituut

logo Pool instituut

Het Arctisch Centrum is penvoerder van het Willem Barentsz Poolinstituut.

In het WBPI werken poolonderzoekers samen om actief inhoud te geven aan het Nederlands onderzoek in de poolgebieden.

Annette Scheepstra is de coördinator van het WBPI.

Volg het WBPI via facebook.

Laatst gewijzigd:27 januari 2017 15:27