Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

About the Arctic Centre

Over het Arctisch Centrum

Arctisch Centrum
Arctisch Centrum

Het Arctisch Centrum is een multidisciplinair onderzoeks- en informatiecentrum.

Ze verzorgt de minor Arctische en Antarctische Studien en de master cursus Sustainability of People in the Polar Regions.

Het Arctisch Centrum vertegenwoordigt Nederland in:

Het Arctisch Centrum is ook vertegenwoordigd in:

Ten slotte huisvest het Arctisch Centrum:

Laatst gewijzigd:25 april 2016 09:46