Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenPsychologieOntwikkelingspsychologie
Header image Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Programma-opties

 • Variant Onderwijspsychologie/Educational psychology (specialisatie)

  Ben je een psychologiestudent en geïnteresseerd in onderwijs? Dan is de variant onderwijspsychologie mogelijk iets voor jou.

  Dit traject biedt een goede basis voor een loopbaan als psycholoog in het onderwijs, of je nu kiest voor individuele leerlingenzorg of voor de begeleiding van scholen en vragen over de inrichting van het onderwijs. Ontwikkelingspsychologen in de individuele leerlingenzorg bieden hulp aan leerlingen en hun ouders en aan leerkrachten en docenten, met het doel om kinderen een zo optimaal mogelijke schoolloopbaan te bieden, ongeacht of ze laag of juist heel hoog begaafd zijn, gedragsproblemen hebben of handicaps. Begeleiding aan scholen betekent dat je antwoorden zoekt op vragen als “Hoe kunnen we achterstandsleerlingen vooruit helpen?”, ”Hoe kunnen bolleboosjes hun talenten optimaal ontwikkelen?” “Hoe kunnen kinderen met PDDnos het beste onderwijs krijgen?”Al in het derde jaar worden vakken aangeboden die hierbij aansluiten. In de master kan je je pakket samenstellen in overleg met de mastercoördinator. Veel afgestudeerden zijn verbonden aan een school of aan een onderwijsbegeleidingsinstelling van waaruit ze hulp bieden aan scholen in de regio. Ook in beleidsfuncties werken onderwijspsychologen: bij (semi) overheden waar onderwijsbeleid en nieuwe onderwijsmethoden ontwikkeld worden.

 • Specialisatietraject diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening (specialisatie)

  Ben jij geïnteresseerd in de psychologische hulpverlening aan kinderen of aan jongeren? In het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen zodat de kinderen de beste ontwikkelingskansen krijgen?

  In creëren van kansen voor kansarme kinderen? In het begeleiden van jongeren die buiten de boot dreigen te vallen? Dan past het specialisatietraject “Diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening” mogelijk bij jou. Het biedt een breed pakket van vakken die vooral gericht zijn op diagnostiek, het achterhalen van welke problemen er precies spelen, en interventie, het bijdragen aan de oplossing van die problemen. Veel van de vakken in het pakket richten zich op baby's, peuters, schoolkinderen en op jongeren, maar in een aantal vakken en vooral ook in je stage en je masterthese kan je je specialiseren in een van deze doelgroepen of je breed oriënteren op de hele leeftijdsrange. Al in het derde jaar worden vakken aangeboden die hierbij goed aansluiten, zoals diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk. In de master kan je je pakket samenstellen in overleg met de master coördinator.

  Veel afgestudeerden in deze richting zijn verbonden aan een GGZ of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in (ambulante of residentiële) centra voor kinderen met specifieke problemen en handicaps, of in individuele psychologenpraktijken.

Opbouw programma

In deze masterroute leer je:

 • normale en afwijkende ontwikkeling analyseren en begrijpen vanuit een procesperspectief
 • onderzoeken van ontwikkelingsprocessen met als doel deze te begrijpen en/of bij te buigen
 • te bepalen hoe en wanneer interventie in ontwikkelingsprocessen effectief is

Vakinformatie masteropleiding Psychologie: http://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3276.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Waarom in Groningen?

Internationaal georiënteerd programma met sterke nadruk op integratie van onderzoeksuitkomsten binnen het onderwijs.

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.