Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenPsychologieOntwikkelingspsychologie
Header image Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Ben jij geïnteresseerd in toepassing van ontwikkelingspsychologie in de hulpverlening aan kinderen of aan jongeren? In het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen in het onderwijs?

Het programma Ontwikkelingspsychologie richt zich op deze onderwerpen en op de studie van de ontwikkelingsprocessen en de toepassing ervan over de gehele levensloop. Je kunt een specialisatietraject kiezen of zelf je programma binnen ontwikkelingspsychologie samenstellen.

Hierin is aandacht voor:

  • het brede gebied van de praktijk van opvoeding en onderwijs
  • de begeleiding van normale en problematische ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school en maatschappij
  • de diagnostiek van normale en problematische ontwikkelingsprocessen in diverse praktijkcontexten
Je maakt kennis met de procesbenadering en met de visie van ontwikkeling als complex dynamisch systeem. Het spectrum van normale via problematische ontwikkeling naar ontwikkelingspsychopathologie wordt bestudeerd vanuit dit perspectief.
Meer over deze opleiding
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Psychologie
Croho code
60260
Type opleiding
Master
Voertaal
Nederlands (100%)
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Start
Februari, SeptemberFebruari, September
Vorm
voltijd
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen