Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Actueel

Vijf RUG-hoogleraren treden toe tot de KNAW
Wanneer:10 mei 2017

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft André Aleman, Amina Helmi, Claartje Mulder, Linda Steg en Marcel Visser benoemd tot lid. In totaal zijn er 26 nieuwe leden gekozen. De verkiezing van KNAW-leden gebeurt op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties.

Faculteiten en Universiteitsraad brengen werkbezoek aan Yantai
Wanneer:02 mei 2017

Medewerkers en studenten van de faculteiten Science & Engineering, Ruimtelijke Wetenschappen, UMCG en GMW brengen van 24 tot en met 27 mei samen met het College van Bestuur een bezoek aan de toekomstige campus van de University of Groningen Yantai in China.

Rubicon-beurs voor Ellen Dingemans
Wanneer:21 april 2017

Ellen Dingemans heeft van NWO een Rubicon-beurs ontvangen. Dingemans gaat daarmee onderzoek doen naar betaald werk na pensioen in Europa. Dingemans is als onderzoeker verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, dat aan de RUG gelieerd is.

Koning bezoekt demografisch instituut
Wanneer:05 april 2017

Zijne Majesteit de Koning bracht woensdagmiddag 5 april een werkbezoek aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag.

Twee ERC Advanced Grants voor RUG-onderzoekers
Wanneer:29 maart 2017

Hoogleraar Demografie en Ruimte Clara Mulder en hoogleraar Systeemchemie Sijbren Otto hebben beiden een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro ontvangen van de European Research Council. Mulder richt zich op familiebanden en biedt een nieuw perspectief op binnenlandse migratie, immobiliteit en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Otto onderzoekt de mogelijkheden om nieuw leven te maken in het laboratorium.

Wonen aan de snelweg: enkel negatief, of (soms) ook positief?
Wanneer:08 maart 2017

Uit onderzoek van promovenda Marije Hamersma van de RUG blijkt dat de woontevredenheid bij snelwegen over het algemeen best hoog is. De negatieve impact van snelwegen op de woontevredenheid is grotendeels afhankelijk van de mate waarin nadelen worden beleefd.

Aspirant-Kamerleden debatteren over ruimtelijke ordening
Wanneer:01 maart 2017

Op dinsdag 28 februari 2017 vond voor de derde keer het Ruimtelijk Verkiezingsdebat plaats, georganiseerd door het Groninger Dispuut der Planologen Ekistics en ondersteund door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Tijdens het debat in het Academiegebouw gingen kandidaat- Kamerleden van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en VVD met elkaar in debat over ruimtelijke thema’s.

RUG scoort in Keuzegids met maar liefst 18 topmasters
Wanneer:28 februari 2017

In de nieuwe editie van de Keuzegids Masters krijgen 18 opleidingen van de RUG het predikaat topopleiding. De master Nanoscience van de RUG staat voor het vijfde jaar achtereen in de top drie van beste universitaire masteropleidingen in Nederland, zo blijkt uit de Keuzegids Masters 2017.

Resultaten Keuzegids: Population Studies weer Topmaster en Spatial Sciences beste geografische Research Master
Wanneer:28 februari 2017

De master Population Studies van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is één van de masters die het label Topopleiding heeft behaald. De research master in Spatial Sciences is de beste geografische research master.

Kamer wil meer medisch specialisten in Noord-Nederland
Wanneer:24 februari 2017

Op donderdag 23 februari 2017 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten in de regio Noord-Oost te relateren aan zorgvraag en (spreiding van) inwoners. De motie is ingediend naar aanleiding van het URSI (Urban and Regional Studies Institute) rapport 'De regionale mobiliteit en binding van medisch specialisten' van Viktor Venhorst, Michiel Daams en Jouke van Dijk, onderzoekers van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Nieuwe methode voor herontwikkelen waardevolle vaarwegen
Wanneer:14 februari 2017

Het Nederlandse vaarwegennet behoort met zo’n 6200 kilometer aan rivieren, kanalen en meren tot een van de dichtste ter wereld. Deze vaarwegen raken aan herontwikkeling toe omdat kunstwerken als sluizen, stuwen en bruggen verouderen. Promovendus Arjan Hijdra onderzocht hoe beheerders tijdens herontwikkeling van waterwegen kunnen voldoen aan de grote diversiteit aan wensen en eisen om zo een maximale maatschappelijke waarde te creëren.

Migratie en de Nederlandse verzorgingsstaat
Wanneer:08 februari 2017

Waarom kiezen migranten voor Nederland? Vaak wordt gedacht dat dat komt vanwege het hoge niveau van de verzorgingsstaat. Volgens de Groningse hoogleraar Helga de Valk is dat een misvatting. Want als het waar zou zijn dan zouden met name Scandinavische landen populair moeten zijn en dan zouden migranten nooit meer willen vertrekken. Cijfers ondersteunen dat beeld niet.

Successful second edition summer course Pathways towards Sustainable Futures
Wanneer:30 januari 2017

From January 23 to 27, 2017, the PASF summer course was successfully delivered to not less than 85 Latin American students at the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) in the City of Porto Alegre, Brazil. The five day intensive program included lectures, seminars and assignments, coordinated and delivered by dr. Terry van Dijk and PhD candidate Rozanne Spijkerboer from the Faculty of Spatial Sciences.

Herbenoeming professor Agnes van den Berg
Wanneer:22 december 2016

Het bestuur van de Stichting Leerstoelen Natuurmonumenten heeft met instemming van het bestuur van FRW en gemachtigd door het College van Bestuur van de RUG besloten prof. Agnes van den Berg per 1 januari 2017 te herbenoemen op de bijzondere leerstoel Beleving en Waardering van Natuur en Landschap.

Groen licht voor mastertrack Tourism Geography and Planning in Leeuwarden
Wanneer:15 december 2016

De minister van onderwijs heeft de aanvraag voor het nieuwe masterprogramma ‘Tourism Geography and Planning’ goedgekeurd. Het programma is een afstudeerrichting van de RUG-master Cultural Geography.

Ubbo Emmius Fonds leerstoel voor Ron Holzhacker
Wanneer:29 november 2016

Op 22 november gaf Ron Holzhacker zijn oratie als hoogleraar Comparative Multi-Level Governance and Regional Structure. De leerstoel behoort bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

RICS accreditatie voor Master Real Estate Studies in Groningen
Wanneer:24 november 2016

De master in Real Estate Studies van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de RICS accreditatie behaald.

RUG: negen topopleidingen, beste brede klassieke universiteit
Wanneer:15 november 2016

Negen bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel 'Topopleiding'. In de lijst van Beste Universiteiten staat de RUG in de categorie Brede Klassieke Universiteiten op de gedeelde eerste plaats.

Voor oudere nieuwsberichten zie het nieuwsarchief