Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Abma, dr. F.I.Post-doc onderzoeker Instrumentontwikkeling en validering op het gebied van functioneren in werk en duurzame inzetbaarheid Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Alma, dr. M.A.Post-doc onderzoeker Patiëntervaringen; kwalitatief onderzoek; dementie en mantelzorg; zeldzame ziekten; participatie visueel beperkte ouderen Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Brouwer, prof. dr. S.Hoogleraar Sociale Geneeskunde, i.h.b. arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen Bevorderen van de arbeidsdeelname van mensen met een gezondheidsbeperking, zowel wat betreft re-integratie als duurzame arbeidsparticipatie.  
Centrale onderzoeksthema’s:
- Ontwikkelen en valideren van meetmethoden om arbeidsvermogen vast te stellen
- Identificeren van factoren die van invloed zijn op een duurzame arbeidsrelatie
- Ontwikkelen en evalueren van effectiviteit van interventies om duurzame arbeidsparticipatie en re-integratie te bevorderen
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Revalidatie
Bultmann, prof. dr. U.Hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder vanuit een epidemiologisch levensloopperspectief Endemiologie van Arbeid en Gezondheid; Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Dijk, mr. dr. J.P. vanUniversitair hoofddocent Sociale GeneeskundeSociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Geboers, B.J.M., MScPostdoc en projectmedewerkerGezondheidsvaardigheden bij ouderen, leiderschapsontwikkelingSociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Geckova, dr. A.Vice-director of Graduate School Kosice Institute for Society and Health, Youth and Health research programme Health Psychology, Social determinants of health Psychologie, Sociale
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Groot, J.C. deMedisch specialist Volksgezondheid zoals in klinische epidemiologie Radiologie, Nucleaire Geneeskunde & Medische Beeldvorming
Neuroimaging
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Hogerzeil, prof. dr. H.V.Global Health
Essential Medicines
Human rights (Right to Health)
Universal access to basic health care (Access to Essential Medicines)
Essential Medicines for Reproductive Health
National Pharmaceutical Policies in developing countries
WHO, UN agencies
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Farmacologie
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Jansen, dr. D.E.M.C.Universitair docent jeugd, licht verstandelijke beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare groepen, zorgtrajecten, medische sociologie Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Sociologie
Gezondheidszorg
Klink, prof. dr. J.J.L. van derHoogleraar Psychische klachten en werk, Duurzame Inzetbaarheid Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Kolarcik, P.Researcher Social determinant of health, Health andangering behaviours among adolescents Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Koolhaas, dr. W.Postdoctoraal onderzoeker Bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers met specifieke aandacht voor oudere werknemers en werknemers met een langdurige (chronische) aandoening Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Koot, drs. J.A.R.Dekaan Learning Community Global Health, Dekaan Semester 1.1Arts International Gezondheid en Tropengeneeskunde, Arts-IGT (KNMG); Management van Gezondheidsinstellingen (MBA). Publieke gezondheid. Onderzoek naar gezondheidsvaardigheden. Advisering en technische ondersteuning in internationale gezondheidsprogramma’s.Gezondheidsbeleid & Gezondheidszorg
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Tropische Geneeskunde
Mei, dr. S.F. van derSenior-onderzoekerKwaliteit van leven
Maatschappelijke participatie
Arbeidsparticipatie / arbeidsongeschiktheid
Zorgonderzoek
Kwalitatief onderzoek
Patiëntenparticipatie
Gezondheidszorg
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Ree, drs. C.M.Coordinator Bèta wetenschapswinkel, docent Science & Society Chemie, Multidisciplinaire
Milieuwetenschappen
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Reijneveld, prof. dr. S.A.Hoogleraar Sociale geneeskundeSociale geneeskunde; Management. Mijn expertise betreft de public health en epidemiologie, met name gericht op preventie, vroegbehandeling en bevordering van gezondheidsgerelateerde participatie. Lopend onderzoek betreft jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.Gezondheidszorg
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Pediatrie
Psychiatrie
Riethmeister, V.PhD StudentOccupational Health Epidemiology; Industrial and Organizational PsychologySociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Spook, S.M.PromovendusSociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Veselska, dr. Z., MScSenior researcher of the researchprogram Youth and Health Graduate School KISH Health Psychology, Psychosocial determinants of health and health-related behaviours Psychologie, Sociale
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Vliet-Ostaptchouk, J.V. vanObesity; Type 2 Diabetes; Genetic epidemiology; Human Genetics; Epigenetics; Gene x Environment interactions, Endocrine Disruptors Endocrinologie & Metabolisme
Genetica & Erfelijkheid
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Winter, dr. A.F. deUniversitair docent Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
printOok beschikbaar in het: English