Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university
University Medical Center Groningen

prof. dr. S. (Sandra) Brouwer

prof. dr. S. (Sandra) Brouwer
Contact:
E-mail:
Functie:
Hoogleraar Sociale Geneeskunde, i.h.b. arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen
Overige functies:
1. Voorzitter en lid van de programmaraad van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde;
2. Bestuurslid van het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde;
3. Vice-voorzitter en lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum;
4. Lid van de adviesraad Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde;
5. Adjunct Scientist bij het Institute for Work & Health, Toronto, Canada
6. Competentiecoordinator (gezondheidsbevorderaar en organisator) curriculum geneeskunde G2020
Vakgebied:
Expertise:
Bevorderen van de arbeidsdeelname van mensen met een gezondheidsbeperking, zowel wat betreft re-integratie als duurzame arbeidsparticipatie.  
Centrale onderzoeksthema’s:
- Ontwikkelen en valideren van meetmethoden om arbeidsvermogen vast te stellen
- Identificeren van factoren die van invloed zijn op een duurzame arbeidsrelatie
- Ontwikkelen en evalueren van effectiviteit van interventies om duurzame arbeidsparticipatie en re-integratie te bevorderen
Laatst gewijzigd:20 april 2017 07:34
Contactgegevens
Werklocatie
Kamer: De Brug, 6e etage kamer 620
Werktijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00