Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenPubliekseducatieUniversiteitsmuseumGeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen

2000 - heden

01 september 2000
Clear Skies
Clear Skies

UK lanceert RUG huisdichters

In het studiejaar 2000-2001 zorgde de UK ervoor dat de RUG eigen huisdichters kreeg. De huisdichter kreeg de taak om met gedichten, die werden geplaatst in de universiteitskrant, te reflecteren op de universiteit en het studentenleven. Rector magnificus Doeko Bosscher beloonde de dichter met enkele flessen wijn. In het eerste jaar besloot de jury om maar liefst twee huisdichters aan te stellen: Daniël Dee en Petra Else Jekel. Daarna volgde ieder jaar een nieuwe huisdichter. Het gedicht hiernaast is Clear Skies van Lilian Zielstra.
Periode: 1 september 2000


Lees ook over:

Rosalind Franklin
Rosalind Franklin

Het Rosalind Franklin Fellowship

Het Rosalind Franklin Fellowship-programma wordt gestart om het vrouwelijke hoogleraarschap aan de Groningse universiteit te stimuleren. Talentvolle vrouwelijke wetenschappers krijgen de kans om na het behalen van hun doctoraat toe te werken naar een positie als hoogleraar. In 2003 werd dit programma geïntroduceerd aan de faculteit Wis- en Natuurkunde, en sinds 2007 loopt het programma aan de gehele universiteit.

Rosalind Franklin (1920-1958) leverde een belangrijke bijdrage aan de ontdekking van de structuur van DNA door in haar experimenten röntgenkristallografie toe te passen. Toen Watson and Crick haar experimenten onder ogen kregen, realiseerden ze zich dat dit het empirische bewijs was voor hun theorie van de dubbele helix. Ze hebben haar helaas niet in hun publicaties genoemd. Franklin stierf op 37-jarige leeftijd aan kanker.  Als ze langer zou hebben geleefd, was ze uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde vrouwelijke wetenschappers van haar generatie. Bekijk dit filmpje over haar leven en werk.
Periode: 1 januari 2003


Het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie
Het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie

De supercomputer Stella

Het ging vanaf de jaren tachtig snel met de komst van personal computers en het internet. Ook universiteitsmedewerkers gingen hier steeds meer gebruik van maken. Daarnaast bleef er behoefte aan veel krachtigere machines voor wetenschappelijk rekenwerk. In 2005 wist de universiteit de supercomputer Stella (Supercomputer Technology for Linked Lofar Applications) in huis te halen, onder andere als ondersteuning van Lofar, de grootste radiotelescoop ter wereld. Dit rekenwonder, gebaseerd op de Bleu Gene P van IBM, was bij aanschaf de snelste computer van Europa (35,12 miljard berekeningen per seconde). De supersnelle machine staat opgesteld in het universitair rekencentrum dat sinds 2007 is omgedoopt in het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie, een eerbetoon aan een van de markante pioniers van het computergebruik aan de universiteit.
Periode: 1 september 2005


LifeLines
LifeLines

Het LifeLines project

LifeLines is gestart in 2006 met het grootste bevolkingsonderzoek ter wereld dat antwoord probeert te vinden op de vraag hoe we gezond ouder kunnen worden. Het doel is om minimaal dertig jaar de gezondheid te volgen van 165.000 Noord-Nederlanders, verdeeld over drie generaties. De genetische, (bio-) medische, psychologische en sociale gegevens, samen met gegevens over leefstijl en omgeving van deze grote groep proefpersonen wordt opgeslagen in een biobank. Deze biobank vergroot het inzicht in de factoren die bepalen of iemand al dan niet gezond ouder wordt en kan daarmee een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een effectieve diagnose, preventie, behandeling en monitoring van chronische ziekten. Bekijk ook dit filmpje.
Periode: 1 januari 2006


Oudst gedrukte kaart van Nederland
Oudst gedrukte kaart van Nederland

Oudste gedrukte kaart van Nederland

De universiteit is de bewaker van een immens erfgoed. Hoewel de universiteit pas in de 17e eeuw werd opgericht heeft het instituut er ook voor gezorgd dat vele prestaties van voor die tijd voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. Een voorbeeld hiervan is de oudste gedrukte kaart van Nederland, die bewaard wordt in de schatkamer van de Universiteitsbibliotheek. Unifocus ging er kijken.
Periode: 1 januari 2014


For infinity 4∞
For infinity 4∞

RUG 400 jaar!

In 2014 bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar! Dat moet uiteraard gevierd worden. Een maand lang, van 15 mei t/m 15 juni, wordt Groningen ondergedompeld in een feestelijk programma rondom het RUG400-thema For Infinity (4∞). Er wordt feest gevierd, gesport, kennis en cultuur gedeeld met stadjers, inwoners van het noorden, (oud-)studenten, (oud-)medewerkers, (internationale) collega-instellingen, overheden, bedrijven en een ieder die de RUG een warm hart toedraagt. Kijk rond op de RUG400 website voor meer informatie.
Periode: 15 mei 2014

Laatst gewijzigd:14 maart 2018 16:15
printView this page in: English

Meer nieuws