Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Nieuw onderzoek naar kosteneffectiviteit in de jeugdsector dankzij subsidie ZonMw

Datum:17 juli 2017
HeadsUP-onderzoeker Annabeth Groenman
HeadsUP-onderzoeker Annabeth Groenman

HeadsUP, het grootste onderzoeksprogramma van Expertisecentrum Healthwise, heeft een nieuwe subsidie toegekend gekregen. Met deze subsidie van financieringsorganisatie ZonMw kan het HeadsUP-team verder onderzoek doen naar (kosten)effectiviteitsinstrumenten in de jeugdsector. Onderzoeker Annabeth Groenman vertelt meer over het project waar de subsidie naartoe gaat.

Goedkopere én betere jeugdhulp

Annabeth Groenman werkt als postdoc onderzoeker bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie, en doet daarnaast ook onderzoek binnen het HeadsUP-team. Ze licht toe wat het team wil bereiken met hun onderzoek: “Ons uiteindelijke doel is de kosten en baten van goede jeugdhulp in kaart te brengen. Dit onderzoek brengt ons daar een stapje dichterbij. We hopen hiermee de meetinstrumenten te achterhalen die kunnen worden ingezet in jeugdhulp om kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven te meten, zoals vragenlijsten. Uiteindelijk hopen wij daarmee de jeugdhulp goedkoper én beter te maken.”

Kosteneffectieve zorg

Kosteneffectiviteit wordt een steeds belangrijker thema binnen de zorg, vertelt Annabeth. “De middelen in de gezondheidszorg zijn schaars en de budgetten worden alleen maar krapper. Daarom is het van belang om te weten welke behandeling kosteneffectief is. De vraag is hoe je dit kan meten; welke kosten neem je wel mee en welke niet? Neem je bijvoorbeeld de kosten mee die een ouder maakt om vrij te nemen voor het doktersbezoek van een kind? Doordat we het vraagstuk vanuit een interdisciplinair perspectief benaderen, nemen we uiteenlopende overwegingen mee.”

Interdisciplinaire samenwerking

De interdisciplinaire samenwerking is wat dit onderzoeksproject bijzonder maakt. “Vaak worden onderzoeksvraagstukken vanuit één kant belicht; óf de gezondheidszorg óf de economie. Wij bundelen de krachten en zorgen dat verschillende faculteiten samenwerken, om zo tot innovatieve inzichten te komen,” licht Annabeth toe. “In dit onderzoeksproject werken we bijvoorbeeld samen met de Universiteit Maastricht. Zij hebben veel kennis in huis over instrumenten die kosten meten, wij over instrumenten die kwaliteit van leven meten. Door deze kennis samen te brengen, kunnen we efficiënter onderzoek doen.”

Jeugdhulp en kosteneffectiviteit gecombineerd

Binnen haar eigen onderzoek specialiseert Annabeth zich in ADHD bij kinderen en voor HeadsUP doet zij onderzoek naar kosteneffectiviteit. “Juist de combinatie van jeugdhulp en kosteneffectiviteit vind ik enorm interessant. Ik heb me altijd gericht op jeugdhulp en kan deze kennis nu combineren in dit interdisciplinaire onderzoek van HeadsUP. Het kosteneffectiviteitsdeel is tegelijkertijd ook een ethisch vraagstuk: wat ben je bereid te betalen voor zorg? Dit maakt het een fascinerend onderwerp om mee bezig te zijn.”

Meer informatie

> Blijf op de hoogte van het onderzoek via de website van HeadsUP.
> Lees meer over onderzoeksprogramma HeadsUP in de factsheet.
> Bekijk de presentatie die Annabeth Groenman gaf tijdens de kick-off van HeadsUP.

Update 12-09-2018: ´╗┐Bekijk hier het overzicht van de geanalyseerde instrumenten en hun kenmerken.

Follow us ontwitter linkedin