Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Wat kan Healthwise voor jouw organisatie betekenen?

Datum:17 maart 2017
Wetenschappelijke inzichten voor uw praktijksituatie
Wetenschappelijke inzichten voor uw praktijksituatie

Healthwise is een expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen dit ‘Centre of Expertise’ bundelen ruim veertig economen en bedrijfskundigen hun kennis om antwoord te geven op vraagstukken op het gebied van gezondheidseconomie. Het doel? Door onderzoek en kennisdeling de toekomst van de gezondheidszorg veiligstellen; zowel in kwalitatief als economisch opzicht.

Hoogwaardig academisch niveau

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614. Wees gerust; we geven geen uiteenzetting van de gebeurtenissen in de tussenliggende periode. Wel kunnen we vol trots vertellen dat de RUG sinds die tijd een bijzonder academisch portfolio heeft opgebouwd. Zo studeerde de eerste Nederlandse ruimtevaarder aan de RUG, evenals de eerste president van de Europese Centrale Bank. En - iets actueler - kreeg ‘onze eigen’ Ben Feringa onlangs de Nobelprijs van de Scheikunde toegekend. Het zijn verdiensten van hoogwaardig onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs in zeer uiteenlopende vakgebieden.

Centres of Expertise

Dat de wetenschap interessant is voor onderzoekers, is logisch. Maar ook (en juist) bedrijven, overheden en instellingen kunnen baat hebben van wetenschappelijk onderzoek. Om bedrijfskundig en economisch onderzoek toegankelijker te maken voor deze partijen hebben we een aantal jaren geleden maar liefst elf ‘Centres of Expertise’ opgericht vanuit de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Elk expertisecentrum is georganiseerd rondom een bepaald thema, zoals energie, HRM, innovatie of – in het geval van Healthwise – gezondheidseconomie. Het doel van deze centra? Wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen.

Healthwise

Een van de belangrijkste speerpunten van de RUG is het onderzoek naar Healthy Ageing: hoe blijven we langer gezond, gelukkig en maatschappelijk actief? Welke factoren bepalen ons fysieke, psychische en sociale welbevinden? De ruim veertig onderzoekers die verbonden zijn aan Healthwise proberen antwoord te geven op dit soort maatschappelijk relevante vraagstukken vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Dat doen ze samen met de overheid, met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen en met partners uit het bedrijfsleven. 

Die samenwerking is wederkerig; partners schakelen de RUG in op het moment dat een wetenschappelijke benadering of verdiepingsslag gewenst is en onderzoekers zoeken omgevingen op waarin zij wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren of toetsen.

Healthwise voor jou

Goed om te weten, maar wat kan Healthwise dan specifiek voor jouw organisatie betekenen? De meerwaarde ligt op vier verschillende vlakken: onderzoek, expertise, evenementen en educatie.

Onderzoek

De ruim veertig onderzoekers die verbonden zijn aan Healthwise zitten niet stil; zij voeren talloze onderzoeken uit op het gebied van gezondheidseconomie. Een breed gebied, dat weer drie specialismen kent, te weten:

  • Healthcare Management: het onderzoeksgebied dat zich richt op (economische en bedrijfskundige) verbeteringen in de zorgsector.
  • Health Economics: het onderzoeksgebied dat zich focust op de gezondheid van mensen in relatie tot de maatschappij en hun (sociaal)economische omgeving.
  • Business and Health: de discipline die zich richt op de factoren die de (gezondheid)keuzes van mensen beïnvloeden in hun dagelijkse leven en de rol van bedrijven en overheid daarin.

De onderzoekers die gespecialiseerd zijn in deze disciplines zijn altijd op zoek naar interessante onderzoeksvelden en -vraagstukken.  Heb jij een interessante onderzoeksvraag en is er een onderzoeksbudget beschikbaar binnen jouw organisatie of instelling, neem dan contact met ons op.

Expertise

Zoals gezegd zijn onze onderzoekers voornamelijk geïnteresseerd in de economische en bedrijfskundige aspecten van gezondheid. Naast dat ze zelf onderzoek doen begeleiden ze onderzoekers in wording (PhD-studenten). Ze lezen veel, wikken en wegen verschillende voltooide onderzoeken van andere onderzoekers, stellen voortdurend kritische vragen en duiken met veel liefde, gedrevenheid en nieuwsgierigheid in nieuwe onderzoeken om onbeantwoorde vragen te beantwoorden. Oftewel; binnen Healthwise loopt een enorme database aan kennis in het wild rond. Die kennis proberen we zoveel mogelijk voor je te bundelen op onze website.

Naast dat wij onze kennis actief met jou delen, kun je onze onderzoekers natuurlijk ook zelf benaderen met de vraag of ze hun kennis willen delen. Bijvoorbeeld als je een (nieuws)artikel schrijft en een wetenschappelijke benadering zoekt, als je een interessante spreker zoekt voor een evenement of als je op zoek bent naar een onderzoeker die een eenmalig college kan geven.

Evenementen

Healthwise organiseert met enige regelmaat symposia, bijeenkomsten en seminars. De ene keer doen we dat omdat er een nieuw onderzoek is gepubliceerd, een andere keer om een actualiteit te behandelen, maar altijd met hetzelfde doel: kennis delen. Met onderzoekers onderling, met bedrijven en instanties, maar bovenal met jou!

De meest bekende symposia van Healthwise zijn het voor- en najaarssymposium dat we in samenwerking met het UMCG organiseren. Tijdens deze symposia bekijken we de gebeurtenissen in de Nederlandse gezondheidszorg vanuit een bedrijfseconomisch perspectief, debatteren we hierover en vragen we experts en professionals hun visie hierop te geven.

Wil je op de hoogte blijven van onze evenementen? Volg ons op LinkedIn, Twitter of houd de agenda op onze website in de gaten!

Educatie

Naast onderzoek doen is de belangrijkste activiteit van een universiteit natuurlijk onderwijs geven. Dat onderwijs geven we aan studenten, die vanaf hun VWO of HBO een studie hebben gekozen aan de Faculteit Ecomie en Bedrijfskunde. Maar ook aan professionals die al enige tijd werkzaam zijn in hun vakgebied. Professionals die behoefte hebben aan een verdiepingsslag, maar niet de tijd hebben om een vierjarige studie te volgen. Voor hen hebben we de leergang Health Economics and Healthcare Management opgericht. Een tiendaagse leergang, verspreid over drie maanden speciaal bedoeld voor managers, leidinggevenden en andere bedrijfskundige professionals in de zorg.


Kortom, jouw organisatie kan profiteren van de vele kwaliteiten die expertisecentrum Healthwise te bieden heeft. Mocht je interesse hebben in ons aanbod of willen sparren over de mogelijkheden, wij helpen je graag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Follow us ontwitter linkedin