Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Health Economics and Healthcare Management in de praktijk: Henk Jan Riemeijer

Datum:05 juli 2017
Henk Jan heeft zijn certificaat al binnen
Henk Jan heeft zijn certificaat al binnen

Op 5 oktober 2017 start de nieuwe editie van de leergang Health Economics and Healthcare Management: een 10-daagse cursus waarin zorgprofessionals worden bijgeschoold over actuele thema’s in de gezondheidssector. Omdat wij bij Healthwise nieuwsgierig zijn naar de ervaringen van oud-cursisten, gaan wij in deze blogreeks met hen in gesprek. In dit artikel is het de beurt aan Henk Jan Riemeijer, eigenaar van Nebbio.… Partner van zorgprofessionals. Hij vertelt hoe de leergang hem heeft geholpen in zijn verdere ontwikkeling als zorgadviseur.

Zelfstandig partner van zorgprofessionals

Vier jaar geleden zette Henk Jan een nieuwe stap in zijn carrière toen hij zijn eigen bedrijf oprichtte. Voorheen werkte hij voor banken en accountants die werkzaam waren in de zorgsector. Tijdens zijn dagelijkse bezigheden kwam hij erachter dat hij graag dieper wilde induiken op interessante vraagstukken waar hij achter de schermen mee te maken kreeg. 

Henk Jan vertelt: “De eerste grote opdracht was een project rondom Medisch Centrum Leeuwarden. Maatschappen zochten daar begeleiding bij het opzetten van een MSB (Medisch Specialistisch Bedrijf). Ik heb hen kunnen helpen door vergaderingen over te nemen, informatiestromen te managen en oplossingen te bieden voor o.a. de fiscale en financiële gevolgen van de invoering van het MSB. Gaandeweg kwam ik erachter dat er heel veel werkzaamheden waren die door mij overgenomen konden worden. Het doel is om uren vrij te maken voor medisch specialisten, zodat zij meer van hun tijd kunnen besteden aan patiënten of minder lange werkdagen hoeven te maken. Op die manier verdien ik mezelf weer terug.” 

Inmiddels neemt hij veel van dit soort projecten onder zijn hoede. Om alle neuzen in een zorginstelling dezelfde kant op te laten wijzen, organiseert Henk Jan voor dergelijke projecten vaak missie-, visie- en beleidsdagen én gaat hij om tafel om organisatorische kwesties uit te denken. “In de rol van voorzitter neem ik teamleden mee naar de toekomst. We denken samen na over wat er op ons afkomt, welke ontwikkelingen er spelen en hoe we daar goed mee om kunnen gaan."

Veel kennis in korte tijd

Ondanks zijn bewezen expertise, was Henk Jan een jaar geleden op zoek naar meer achtergrondkennis van economische en bedrijfskundige aspecten binnen de gezondheidszorg. “Ik zocht met name een stuk theoretische onderbouwing voor vraagstukken waar ik vaak mee te maken kreeg. Ik wilde me daarom graag laten bijscholen, maar met mijn volle agenda had ik geen tijd voor een langdurige opleiding. Daarnaast moest ik als zelfstandige op de kosten letten. De leergang Health Economics and Healthcare Management gaf mij de mogelijkheid om in korte tijd en tegen een betaalbare prijs wetenschappelijk gefundeerde kennis op te doen van actuele thema’s in de zorg. Ook kreeg ik – vanwege de diversiteit aan deelnemers – een kijkje in de keuken bij andere organisaties en heb ik een breed netwerk aan zorgprofessionals opgebouwd.”

Stappenplan voor implementatie van e-Health

Hoe de leergang Henk Jan concreet vooruit heeft geholpen? “Ik heb inmiddels een opdracht gedaan voor een bedrijf dat zich veel bezighoudt met e-Health. Dit is een actueel en veelbesproken thema in de zorgsector, maar de implementatie ervan blijft een vraagstuk. Tijdens de leergang hebben wij geleerd hiertoe een effectief stappenplan te maken. Onderdelen zijn o.a. het tijdig betrekken van stakeholders, het informeren van de mensen die ermee gaan werken, het herkennen van weerstanden en het daadwerkelijke ontwerp van de e-Healthproducten. Nu ik zicht heb op de tijdlijn en de actiepunten, weet ik goed hoe ik een dergelijke innovatie moet uitrollen.”

Naast een goed uitgedacht plan van aanpak, is er budget nodig voor de implementatie van dergelijke zorginnovaties. Henk Jan zegt dit nu goed te kunnen managen: “Door het volgen van de leergang heb ik meer inzage in financieringsstromen in de zorg. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een innovatie als e-Health, weet ik inmiddels beter hoe ik gelden kan aantrekken.”

Leiderschap in de huisartsenpraktijk

Een ander project waar Henk Jan zijn nieuwe kennis goed heeft kunnen toepassen, heeft betrekking op de organisatie van huisartsenpraktijken. “In de wereld van de huisartsenzorg is er al een tijd een verandering gaande. Continuïteit van huisartsenzorg is een probleem, vooral in regio’s waar bestaande huisartsen nog vrij solistisch werken. Er zijn tegenwoordig steeds meer vrouwen die het beroep willen uitvoeren; velen van hen willen parttime werken en in teamverband, zonder al te ver te hoeven reizen. Zij zijn nauwelijks geïnteresseerd in solistische praktijken in de buitengebieden. Werken bij een huisartsenpraktijk in groepsverband heeft de voorkeur. Ook zijn zij huiverig voor ondernemersvraagstukken m.b.t. personeel en financiering."

De module over leiderschap heeft Henk Jan bruikbare handvatten aangereikt om hierover met huisartsen en zorggroepen in gesprek te gaan. “Ik probeer huisartsen te laten zien dat de opstart van een eigen praktijk leuk is, onder meer door hen toenadering te laten zoeken tot collega’s. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de samenstelling van een team en de organisatie van de zorg, zodat de toekomst van praktijken gewaarborgd blijft. Ik weet goede vragen te stellen om erachter te komen wat de artsen zelf graag willen en laat hen daarbij zoveel mogelijk zelf aan het woord. Het onderdeel ‘progressiegericht coachen’ uit de module Leiderschapsvaardigheden is hier goed bij van pas gekomen.”

Ook probeert Henk Jan leiderschap bij de huisartsen zelf aan te moedigen. “Ik leer hen om ‘van beren nijntjes te maken’ en probeer toekomstige huisartsen te enthousiasmeren voor het zelfstandig ondernemerschap. Op die manier wil ik dromen en idealen helpen vormgeven. Deze zijn juist te realiseren in een eigen praktijk.” Dat de organisatie van de huisartsenpraktijk aan de vooravond staat van een grondige herijking, staat voor Henk Jan overigens als een paal boven water. De snelle toename van het aantal adviesgesprekken in zijn agenda vormt hier het bewijs van.

Meer multidisciplinaire en proactieve ketenzorg

Inhoudelijk vindt Henk Jan dat huisartsen in hun vak stappen kunnen zetten door de risicogroepen binnen de populatie proactiever te benaderen. “Tijdens de leergang hebben we veel geleerd over de huidige en toekomstige vorm van ketenzorg. De kennis die ik daar heb opgedaan, heb ik doorgegeven aan huisartsen en zorggroepen voor wie ik werk. In de praktijk zie je dat zelfs mensen die zich gezond voelen een verhoogde kans kunnen lopen op een bepaalde ziekte met daarbij behorende gezondheidsklachten. Het zou een belangrijke winst zijn dit eerder te onderkennen en de stap van ketenzorg naar netwerkgeneeskunde te zetten.”

Daarnaast is het voor de huisarts interessant om zijn of haar praktijk proactief te managen. “Dit voorkomt brandjes blussen en het zien van ‘verkeerde patiënten’, waardoor de spreekuren dreigen vol te raken. De nabije toekomst zal meer en meer vragen om preventie. Dit is deels ingebed binnen de huisarts en deels binnen andere domeinen. Een samenwerking tussen deze verschillende velden zal van meerwaarde zijn, al vraagt dit nadrukkelijk om het anders kijken naar de financiering van de zorg. Ook hier was veel aandacht voor in de leergang.”

Voorkomen in plaats van genezen

Preventie van ziektes en positieve gezondheid zijn doelen waar Henk Jan zich graag voor inzet. Niet alleen tijdens zijn werk, maar ook in zijn vrije tijd. Zo werkt hij bij sportclub GRC Groningen mee aan een gezonde en rookvrije kantine. Zelfs daar heeft de leergang een helpende hand in geboden. “In een van de colleges hebben we op basis van grote onderzoeken geleerd hoe je gezond eetgedrag kunt stimuleren. Deze methodes passen we toe in de voetbalkantine, bijvoorbeeld door gezonde eet- en drinkwaren in de vitrine meer naar voren te plaatsen en ongezonde items naar achteren. We zien écht dat dit effect heeft. Ook bieden we gezondere snacks, fruitwater en smoothies aan en delen we tijdens de rust gratis fruit uit. Het verbieden van ongezonde producten heeft geen effect, maar het minderen ervan en het promoten van gezonde producten zeker wel.”

Goede gesprekspartner

Henk Jan sluit af door te zeggen dat de leergang hem tot een betere gesprekspartner heeft gemaakt op tal van onderwerpen. “Als adviseur binnen de zorg zou geen enkel onderwerp uit de leergang Health Economics and Healthcare Management je onbekend voor mogen komen. Met mijn nieuwe kennis kan ik discussies over zorgontwikkelingen beter in hun context volgen. Ook besef ik me goed dat ik in een wereld werk met verschillende krachtenvelden. In mijn werk zet ik nu meer stappen richting bestuurlijke functies en daar heeft de kennis uit de leergang mij zeker bij geholpen.”

Meer informatie

Wilt u zich, als professional in de zorgsector, net als Henk Jan Riemeijer verder ontwikkelen?
> Lees dan meer over de leergang Health Economics and Healthcare Management.
> Of kom kennismaken tijdens de informatiebijeenkomst op 8 september as.

Follow us ontwitter linkedin