Skip to ContentSkip to Navigation

Career Services

Career ServicesEmployers

Werkgevers

Heeft uw onderneming behoefte aan jong talent? Dan bent u bij Career Services op de goede plek: Career Services brengt student en werkgever bij elkaar. In het databasesysteem Career ConNEXT worden vacatures bij geïnteresseerde studenten onder de aandacht gebracht. Als werkgever kunt u zich aanmelden bij Career Services en uw vacatures aanleveren. Career Services zorgt ervoor dat de vacature aan de betrokken faculteit(en) en/of studieverenigingen wordt doorgegeven.

Ook is Career ConNEXT het platform voor stageplaatsen. Lever daarom vacatures voor stages ook bij Career Services aan. Voor studenten die stage willen lopen geldt dat daarvoor eerst goedkeuring van de docent vereist is.

Voorwaarden voor het plaatsen van vacatures of stageplaatsen zijn:
- De vacatures moeten academisch relevant voor de studenten zijn
- De vacatures moeten geschikt zijn voor studenten of pas afgestudeerden. Dit betekent dat de maximale vereiste werkervaring één jaar mag zijn.

Laatst gewijzigd:17 februari 2017 11:07
printView this page in: English