Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. mr. dr. M. (Michel) Vols

prof. mr. dr. M. Vols

Adjunct hoogleraar Openbare-orderecht

Helse buren. Van ontruiming naar oplossing bij woonoverlast 
Veel mensen ondervinden woonoverlast. Verhuurders en rechters proberen de overlast aan te pakken met behulp van ontruiming. Dit is niet oplossingsgericht. Ontruiming kan pas laat worden ingezet, is duur en verplaatst problemen. In dit project wordt een alternatieve aanpak ontwikkeld waarbij slachtoffers eerder worden geholpen en overlastveroorzakers niet dakloos raken.

Zie ook www.openbareorderecht.nl en www.openbareorde.nl

Laatst gewijzigd:11 januari 2016 11:03

Contactgegevens

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Telefoon:

Links