Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, cultuur en communicatie

Taal, Cultuur & Communicatie

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie bemiddelt in vragen van non-profit organisaties naar kennis op het brede terrein van de letterendisciplines. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar een methode voor vreemdetaalonderwijs, gesprekstechnieken in een specifieke setting, de inzet van communicatiemiddelen voor een lastig te bereiken doelgroep, de geschiedenis van een organisatie...

Nieuwe projecten bij de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie
Nieuwe projecten bij de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Nieuwe projecten bij de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Wat houdt onze bemiddeling in?

De bemiddeling bestaat vaak uit het tot stand brengen en verder begeleiden van stage- en onderzoeksopdrachten, die in veel gevallen door studenten kunnen worden uitgevoerd. Ook kan de Wetenschapswinkel doorverwijzen naar andere instanties, als de vraag niet door de wetenschapswinkel vervuld kan worden. Aan het eind van een traject publiceert de wetenschapswinkel samen met de opdrachtgever en (student)onderzoeker de resultaten aan een breder publiek. Ten slotte denken we actief mee bij het realiseren van eventuele vervolgtrajecten.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Wetenschapswinkel.

Laatst gewijzigd:26 april 2017 15:25
printOok beschikbaar in het: English