Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Psychologie

Binnen de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen combineert de Afdeling Psychologie hoogwaardig onderzoek met uitstekend onderwijs. Deze toewijding aan kwaliteit blijkt op zowel het Bachelor- als op het Masterniveau. Het primaire doel is de koppeling van onderzoeksprogramma's van de staf met de belangen van studenten om zo te voorzien in een kwalitatief hoogstaand en veelomvattend onderwijsprogramma in de psychologie op Bachelor- en op Masterniveau.