Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieStudieondersteuningProfielwerkstukAlfasteunpuntInformatie voor docenten

Docentenmiddag Religie en Media, feiten en vooroordelen

Religie en media
Religie en media

Op vrijdag 30 september 2016 organiseert de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een docentenmiddag voor leraren aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, levensbeschouwing/godsdienst, maatschappijleer of (klassieke) talen, rondom het thema Religie en Media, feiten en vooroordelen. Deze activiteit is onderdeel van post-academische nascholing. Deelnemers ontvangen een certificaat. De docentenmiddag vindt plaats in de Zittingszaal, oude Boteringestraat 38.

Programma
16.00 Ontvangst met koffie en thee
16.15 Welkom en inleiding project Religie en Media
16.35 Hoorcollege Religie en Star Wars: dr. Mathilde van Dijk
17.20 Pauze met koffie en thee
17.35

Teaser van 2 gastlessen door studenten

Tina Visscher: 'Islam: gewelddadig, of toch niet?'

Anita Zijdemans: 'The Passion'

18.20 Diner, aangeboden door de faculteit.
20.00 Einde activiteit

Laatst gewijzigd:28 oktober 2016 13:59