Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagenDag van Taal, Kunsten & Cultuur

DTKC-dag

Voor leraren in het voortgezet onderwijs

Jaarlijks terugkerende studiedag voor de vakken Nederlands, moderne vreemde talen en CKV.

In lezingen en workshops gaan sprekers in op de (laatste) wetenschappelijke ontwikkelingen in de vakgebieden en schenken ruim aandacht aan toepassingen in de praktijk.

De zestiende editie vond plaats op 20 januari 2017 (PROGRAMMA) en de nieuwe datum is 26 januari 2018.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2017 15:35