Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringStudiedagenDag van Taal, Kunsten & Cultuur

TKC-dag

Voor leraren in het voortgezet onderwijs

Jaarlijks terugkerende studiedag voor de vakken Nederlands, klassieke - en moderne vreemde talen en CKV.

In lezingen en workshops gaan sprekers in op de (laatste) wetenschappelijke ontwikkelingen in de vakgebieden en schenken ruim aandacht aan toepassingen in de praktijk.

De zestiende editie vindt plaats op 20 januari 2017 - bekijk hier het PROGRAMMA of ga meteen naar de inschrijving

Impressies van voorgaande jaren met programma’s in onderstaande links:

Laatst gewijzigd:09 december 2016 12:18