Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering

Expertisecentrum

In het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) staat het leren van de leerling centraal. We denken dat leerlingen het beste leren in vakdidactisch goed doordachte lessen. Wij dragen daaraan bij via vakdidactisch onderzoek, door praktijk en theorie met elkaar te verbinden, door met docenten samen de lespraktijk te onderzoeken en te verbeteren, en door elkaar wederzijds te inspireren.

Met het Expertisecentrum heeft de Lerarenopleiding het bestaande scholingsaanbod uitgebreid met een specifiek vakdidactisch pakket, voor starters en ervaren docenten op eerste- en tweedegraadsniveau. Het betreft de vakken:

Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, GLTC, Filosofie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Maatschappijleer en -wetenschappen, Economie, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Informatica.

Het aanbod met cursussen en PLG's (Professionele LeerGemeenschappen) geldt ook voor het Lerarenregister.

Meer informatie

  • vragen inhoudelijk: Siebrich de Vries - projectleider (s.de.vries@rug.nl)
  • vragen overig: Sindy Steenhuis - secretaresse (s.s.s.steenhuis@rug.nl)
  • digitaal aanmeldingsformulier EVN (under construction)
  • contact per mail: vakdidactieknoord@rug.nl

In voorbereiding

  • Dag van de Vakdidactiek - over scholingsaanbod en onderzoek van het Expertisecentrum: 8 november 2017

.
.
Laatst gewijzigd:22 juni 2017 13:45