Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering

Expertisecentrum

In het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) staat het leren van de leerling centraal, uitgaand van de gedachte dat leerlingen het beste leren in vakdidactisch goed doordachte lessen. Samen met docenten willen wij die vakdidactische lespraktijk graag verder ontwikkelen en onderzoeken. Daarbij beogen we theorie en praktijk met elkaar te verbinden en elkaar wederzijds te inspireren.

Professionaliseringspakket

Het EVN biedt vakdidactisch georiënteerde Cursussen en PLG’s voor alle schoolvakken in het voortgezet onderwijs. Om vakinhoudelijk bij te tanken zijn er Docentendagen, in samenwerking met de faculteiten.

Wij zijn gespecialiseerd in Lesson Study, Inductiearrangementen en observeren met ICALT en begeleiden scholen bij de invoering hiervan.

Voor de opleiding tot docent bieden wij samen met de NHL een cursus Opleiden in de school en een Training voor coaches.

Maatwerk

Op verzoek van scholen zetten wij bovengenoemde activiteiten op maat en incompany op. Ook bieden wij advies en ondersteuning.

Contact

  • vragen inhoudelijk: Siebrich de Vries - projectleider (s.de.vries@rug.nl)
  • vragen overig: Sindy Steenhuis - secretaresse (s.s.s.steenhuis@rug.nl)
  • naar digitaal aanmeldingsformulier EVN
  • per mail: vakdidactieknoord@rug.nl

Laatst gewijzigd:18 augustus 2017 11:07