Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Professionalisering

Over professionalisering

De Lerarenopleiding biedt aankomende en ervaren docenten in het voortgezet onderwijs korte eendaagse, meerdaagse en jaarcurssussen om zich verder te professionaliseren in het vak. Zie cursusaanbod VO-docenten

Het gaat daarbij om:

  • vakinhoudelijk bijtanken
  • vaardigheden verwerven
  • lesideeën opdoen
  • ervaringen uitwisselen.
Laatst gewijzigd:06 december 2016 14:05