Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university
Header image Bewegingswetenschappen
Bachelor - voltijd

Bewegingswetenschappen

Onderzoek bij Bewegingswetenschappen in Groningen

Het Centrum voor Bewegingswetenschappen gaat uit van een interdisciplinaire benadering van wetenschappelijk onderzoek naar menselijk bewegen en de effecten daarvan op gezondheid en kwaliteit van leven.

Het wetenschappelijk onderzoek is gericht op theorievorming rond totstandkoming en beïnvloeding van bewegingsgedrag en de toepassing van kennis en inzicht in maatschappelijke velden en het kent vijf centrale onderzoeksthema’s die mede vorm krijgen binnen drie specialisaties in het onderwijsprogramma. De onderzoeksthema’s zijn:

- Perceptual-motor mechanisms underpinning gait, balance and fall prevention;
- Influence of physical activity on cognition, and physical and mental fitness;
- Characteristics of performance and expertise;
- Optimisation and functional recovery;
- Motor learning, development and neuromuscular control of perceptual motor skills.

Binnen de drie specialisaties 1) bewegen, revalidatie en functieherstel; 2) bewegen en gezond ouder worden en 3) sport, leren en presteren, komen de volgende thema’s aan de orde:

1. Bij  bewegen, revalidatie en functieherstel gaat het erom enerzijds het verstoord bewegen van volwassenen en kinderen met chronische beperkingen te leren begrijpen. Anderzijds is het onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe diagnose-, behandel- en evaluatiemethoden, en het gebruik van bewegingstechnologie en hulpmiddelen. Het uiteindelijke doel is daarbij  om een optimaal dagelijks functioneren en kwaliteit van leven voor patiënten mogelijk te maken . Er wordt aandacht besteed aan patiënten na bv een CVA, amputatie of dwarslaesie of aan kinderen die geboren worden met een hersenbeschadiging (cerebrale parese, DCD).

2. Bij bewegen en gezond ouder worden betreft het met name onderzoek naar de fysieke, mentale en sociale consequenties van beweging. Wat is fitheid eigenlijk en hoe beïnvloedt een verbetering van de lichamelijke conditie andere (cognitieve) functies, zoals reactiesnelheid, geheugen en aandacht? Wat is de relatie met het dagelijks functioneren? Hierbij richt men zich ook op bijzondere groepen als chronisch zieken en verstandelijk gehandicapten. Daarnaast worden problemen onderzocht die te maken hebben met vallen bij ouderen. Dementie en de de ziekte van Parkinson krijgen hier veel aandacht.

3. Bij sport, leren en presteren gaat het o.a. om de determinanten van talent: wat is een talent en hoe vroeg kan een talent worden opgemerkt? Welke zijn de voorwaarden waaronder dit talent zich optimaal kan ontwikkelen? Een tweede thema betreft de relatie tussen perceptie, cognitie, motoriek en prestaties bij teamsport.  Daarnaast wordt in samenwerking met de afdeling sportgeneeskunde van het  Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek gedaan naar belasting en belastbaarheid gerelateerd aan sportprestaties en de rol van blessures hierin.   Waarom krijgt de ene sporter veel blessures en de andere niet? Een ander aspect is de relatie tussen fitheid, motorische vaardigheden en cognitieve ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Ook de samenhang met sportdeelname en bewegingsonderwijs is hierbij van belang.

Het onderzoek van het Centrum voor Bewegingswetenschappen is ingebed in de door de KNAW erkende onderzoeksschool SHARE (Science in Healthy Ageing and healthcaRE). Voor meer informatie over het onderzoek zie onderstaande websites.

Smart movements/  

https://www.umcg.nl/EN/Research/InstitutesProgrammes/SHARE/Programmes/paginas/SMART.aspx