Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Revalidatie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Akkerman, M., MScPhDBrandwonden, inspanningsfysiologie, kinderenFysiologie
Gezondheidszorg
Revalidatie
Ansuategui Echeita, J.Revalidatie
Bongers, dr. R.M.Universitair Docent Bestudeerd actie-perceptie leren en ontwikkeling vanuit een gecombineerde benadering van Ecologische Psychologie en dynamische systeem theory. Gebruikt 'Uncontrolled Manifold' analyses en multifractale analyse om stabiliteit, variabiliteit en interactie dynamics van het actie-perceptie systeem te laten zien. Bestudeerd exploratieve processen om vast te stellen hoe nieuwe gedragingen emergeren en gestabiliseerd worden gedurende ontwikkeling en leren. Gebruikt een taak perspectief om 'serious games' te ontwikkelen om bovenste extremiteiten prothesen te trainen.

Perceptie-Actie, Motorische Controle, Motorische Ontwikkeling, Motorisch Leren, Revalidatie training, Bovenste Extremiteiten Prothesiologie, Werktuiggebruik, Motorische Variabiliteit, Reiken, Grijpen, Bovenste Extremiteiten Controle, Spiuersynergieen
Psychologie, Experimentele
Ontwikkelingspsychologie
Revalidatie
Braaksma, P., MScDevelopmental Coordination Disorder, physical fitness, physical activity, training, lifestyleRevalidatie
Brouwer, prof. dr. S.Hoogleraar Sociale Geneeskunde, i.h.b. arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen Bevorderen van de arbeidsdeelname van mensen met een gezondheidsbeperking, zowel wat betreft re-integratie als duurzame arbeidsparticipatie.  
Centrale onderzoeksthema’s:
- Ontwikkelen en valideren van meetmethoden om arbeidsvermogen vast te stellen
- Identificeren van factoren die van invloed zijn op een duurzame arbeidsrelatie
- Ontwikkelen en evalueren van effectiviteit van interventies om duurzame arbeidsparticipatie en re-integratie te bevorderen
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Revalidatie
Brouwer, prof. dr. W.H.Hoogleraar Neuropsychologie en gerontologie. Bijzondere aanstelling: Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie Psychologie
Neurowetenschappen
Revalidatie
Buurke, T.J.W.PhD studentGangbeeldanalyse
Split-belt lopen
Motorisch leren
Revalidatie
Dekker, dr. R.Revalidatiearts / Chef de policlinique / Universitair Hoofddocentbehandeling van ernstige vormen van spasticiteit / sportrevalidatie / bewegen, sport en revalidatieRevalidatie
Dijkstra, prof. dr. P.U.Hoogleraar Revalidatie geneeskunde in het bijzonder het Revalidatie onderzoek. Revalidatie
Geertzen, prof. dr. J.H.B.Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde Amputatie en Prothesiologie Onderste Extremiteit; Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), Fantoompijn, Lage Rugpijn Revalidatie
Gokeler, A.PhD Motor Control after injury of the ACL 
Orthopedie
Revalidatie
Sportwetenschap
Groot, dr. S. deOnderzoekerFysiologie
Revalidatie
Hijmans, dr. J.M.Universitair Docentlopen en hulpmiddelenRevalidatie
Keeken, dr. H.G. van, PhDUniversitair Docent / Onderzoeker Virtual Reality, Revalidatie, Neuromechanica en Beenprothesen, Signal acquisition and analysis, Classification in rehabilitation and adaptive sports
Revalidatie
Informatica, Programmatuurontwikkeling
Mechanica
Orthopedie
Technologie, Biomedische
Sportwetenschap
Keizer, M.N.J.PhD studentACL injury; ACL reconstruction; neuromuscular and biomechanical control; knee laxity. Orthopedie
Revalidatie
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Klerk, R. de, MScPromovendusBiomechanics
Ergometry
Signal acquisition and analysis
Revalidatie
Ergonomie
Sportwetenschap
Kooijman, prof. dr. A.C.Emeritus hoogleraar Rehabilitation of Visually Impaired People, Mobility and Traffic related research, Intra-ocular lens functionality Revalidatie
Oogheelkunde
Natuurkunde, Toegepaste
Kouwenhove, L. vanRevalidatie
Krops, L.A., MScPromovendaAangepaste sportRevalidatie
Sportwetenschap
Gezondheidszorg
Lamoth, dr. C.J.C.Universitair Hoofd DocentClinical Coordination Dynamics / instrumental gait  and posture analysis/  Healthy Aging mobility and technology / Gamifcation & mobility and rehabilitation / fall prevention aging and cognitionRevalidatie
Gedragswetenschappen
Geriatrie & Gerontologie
Sportwetenschap
Murgia, dr. A.Assistant ProfessorMy research focuses on biomechanics and how it changes over time, for example as a result of an intervention. I am also interested in the integration of technology into healthcare treatments for monitoring and rehabilitation purposes.

Typical examples of my research are the study of upper limb coordination patterns in stroke subjects and the analysis of musculoskeletal shoulder loads in the elderly and in people with muscular dystrophy. I am currently involved in the biomechanical testing of upper limb exoskeletons for persons with muscular dystrophy. I am also carrying out research in the development of portable motion capture technologies that use inertial sensors and magnetometers to measure upper limb coordination and how this information can be used for virtual tele-rehabilitation.
Revalidatie
Remote Sensing
Robotica
Technologie, Biomedische
Otter, dr. A.R. denUniversitair docent/ Onderzoeker Action choices in gait (route selection); the role of retinal and extraretinal information in the control of (perturbed) balance; the contribution of gaze to spatial orientation in stepping and standing.  Neurowetenschappen
Psychologie, Experimentele
Revalidatie
Post, prof. dr. M.W.M.Hoogleraar revalidatiegeneeskunde, i.h.b. dwarslaesierevalidatieDwarslaesierevalidatie, zelfmanagement en eigen regie, participatie, kwaliteit van leven, psychologische factoren, uitkomstmetingRevalidatie
Postema, prof. dr. K.hoogleraar Revalidatiegeneeskunde Biomechanische aspecten van prothese en orthesegebruik. Effecten van prothese/orthese eigenschappen op het lopen. Geinstrumenteerde gangbeeldanalyse. Revalidatie
Reneman, prof. dr. M.F.Hoogleraar Pain Rehabilitation and Work Participation Revalidatie
Rommers, dr. G.M.RevalidatieartsAmputatie en protheseologie onderste extremiteitRevalidatie
Gezondheidszorg
Schoemaker, dr. M.M.Universitair Hoofd DocentRevalidatie
Psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Experimentele
Vegter, R.J.K.Universitair Docent, Associate investigator Motorisch leren
Biomechanica
Inspanning van het bovenlichaam
Aangepaste sport
Revalidatie
Sociale Wetenschappen, Biomedische
Sportwetenschap
Woude, prof. dr. L.H.V. van derDocent 'Bewegen, revalidatie & Functieherstel' Bewegen, revalidatie en functioneel herstel; dwarslaesierevalidatie en herstel van mobiliteit, rolstoel en handbike inspanning, propulsie & technologie, optimalisatie van cyclisch bewegen van armen/bovenlichaam (maar o.a. ook lopen); ergonomie van aangepaste technologie in ADL; sport & handicap Revalidatie
Ergonomie
Sportwetenschap
Zult, T.D., MScPromovendusMy current interest as a PhD researchers is cross-edcuation of strength, which is the strength improvement of the untrained limb after a period of unilateral strength training with the homologous contralateral limb. The cross-education principle is widely accepted, but there is a substantial gap in our understanding about the clinical relevance and the mechanisms that evoke cross-education. My research, therefore, focuses on the clinical relevance of cross-education and the unraveling of the underlying mechanisms that evoke cross-education.Neurowetenschappen
Orthopedie
Revalidatie
Zwerver, prof. dr. J.Sportarts / OnderzoekerSportgeneeskunde / Healthy 'Active' Ageing / Exercise is Medicine / Blessures door sport en bewegen / TendinopathieSportwetenschap
Orthopedie
Revalidatie
printOok beschikbaar in het: English