Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychiatrie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Bartels-Velthuis, dr. A.A.Onderzoeker/psycholoogAuditieve hallucinaties, (vroege) psychose, ontwikkeling psychopathologiePsychiatrie
Psychologie, Multidisciplinaire
Barzeva, S.A.PromovendusPsychologie
Psychiatrie
Bastiaansen, dr. J.A.C.J.Postdoctoraal onderzoekerNeuroimaging
Neurowetenschappen
Psychologie, Experimentele
Psychiatrie
Beilen, dr. M. vanOnderzoeker, gz-psycholoogCerebrale activatie bij somatisch onvoldoende verklaarde klachten, neuroimaging & neuromodulatieNeurowetenschappen
Psychologie
Psychiatrie
Bockting, prof. dr. C.L.H.Adj. hoogleraar/klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut BIG Depressie, psychologische behandelmethoden, preventie van terugval, chroniciteit, etiologie, werkingsmechanismen, internettherapie, antidepressiva, medicatietrouw Psychologie
Psychologie, Klinische
Psychiatrie
Psychologie, Experimentele
Psychologie, Multidisciplinaire
Gedragswetenschappen
Neurowetenschappen
Boer, prof. dr. J.A. denHoogleraar Psychofarmacologie en NeurowetenschappenPsychiatrie
Neurowetenschappen
Boer, M.K. dePsychiater / onderzoekerTherapy resistant depression, comorbidity of depression, pharmacotherapy, (neuro)biological mechanisms and sexual dysfunctionPsychiatrie
Bos, dr. E.H.Depressie
Longitudinale data-analyse
Tijdreeksanalyse
Psychiatrie
Ontwikkelingspsychologie
Bosch, prof. dr. R.J. van denHoogleraar PsychiatriePsychiatrie
Geschiedenis van de Gammawetenschappen
Gedragswetenschappen
Boschloo, L., PhDPostdoc onderzoekerPsychiatrie; Epidemiologie; Comorbiditeit.Psychiatrie
Brink, dr. R.H.S. van denSenior onderzoeker Rob Giel Onderzoekcentrum (www.rgoc.nl) Ouderenpsychiatrie, Forensische Psychiatrie, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Epidemiologie van geestelijke gezondheidszorgPsychiatrie
Burger, dr. H.Universitair hoofddocent Epidemiology (methodology). Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Psychiatrie
Gezondheidszorg
Ende, dr. P.C. van derSenioronderzoekerPsychologie, Klinische
Psychiatrie
Geugies, A.J.PhD kandidaatPsychiatrie
Neurowetenschappen
Gils, A. vanpromovendaPsychiatrie
Groen, R.N., MScPhD kandidaatPsychiatrie
Haarman, B.C.M.Psychiater / Onderzoeker / Hoofd behandelzaken Stemmings- en AngststoornissenStemmings- en Angststoornissen / Bipolaire stoornissen / NeuroinflammatiePsychiatrie
Neurowetenschappen
Hanssen, D.J.C., MScSomatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten; ouderenpsychologiePsychologie
Psychiatrie
Havinga, P.J., MScPromovendamood disorders; anxiety disorders; family history; high-risk offspring; prevention; health care usePsychiatrie
Heininga, V.E., MScPhD student Anhedonie (verlies van plezier)| Positieve emoties | Dagboekmethode Psychiatrie
Psychologie
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Helmich, M.A., MScPhD student (AIO)Psychopathologie, Psychologie, Dagboekstudies (ESM; dagboekvragenlijsten)Psychiatrie
Psychologie
Hollander-Westera, E.J.Psychiatrie
Hummelen, prof. dr. J.W.Bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie Forensische psychiatrie Psychiatrie
Jeronimus, dr. B.F.PostdocMijn onderzoek richt zich op persoonlijkheid, subjectief welbevinden, stemming (angst/depressie), emoties, de veranderingen in deze eigenschappen over de levensloop, en hun onderliggende mechanismen, interacties, en wederzijdse aanpassing met de omgeving waarin iemand leeft en groeit.Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Psychiatrie
Jonge, prof. dr. P. deHoogleraar Ontwikkelingspsychologie affectieve stoornissen
epidemiologie
klinische psychologie
psychometrie
well being
psychiatrische en somatische comorbiditeit
tijdreeksanalyse
levensloopperspectief

Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Psychiatrie
Jörg, dr. F.OnderzoekerPsychiatrie
Psychologie
Knapen, S.E.MD/PhD-studentPsychiatrie
Koning, L.G., MScPromovendusOrthopedagogiek
Psychiatrie
Kramer, G.MD/PhD-kandidaatFunctionele bewegingsstoornissenKlinische Neurologie
Neurowetenschappen
Psychiatrie
Loo, dr. H.M. vanPostdoctoral Fellow; Resident in PsychiatryMy research is characterized by a multidisciplinary approach to improve the classification of psychiatric disorders, in particular of major depression, using insights from clinical psychiatry, statistics, epidemiology, genetics, and philosophy of science. My main areas of expertise include major depressive disorder, psychiatric disease classification and statistical modeling, psychiatric genetics, and comorbidity.Psychiatrie
Loonen, prof. dr. A.J.M.Hoogleraar Farmacotherapie bij psychiatrische patienten Als arts/klinisch farmacoloog voornamelijk gericht op onderzoek en behandeling bij/van (neuro-)psychiatrische aandoeningen. Klinische neuropsychofarmacologie Neurowetenschappen
Psychiatrie
Farmacologie
Meer, drs. E.M. van dersenior-onderzoekerDr. L. (Lisette) van der Meer, psycholoog, promoveerde in de cognitieve neuropsychiatrie. Sinds 2011 is zij werkzaam als senior-onderzoeker bij Lentis aan de afdeling Langdurige Rehabilitatie. Zij is tevens verbonden aan het Rob Giel Onderzoekscentrum en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op het gebied van de psychiatrische rehabilitatie. Haar onderzoek richt zich met name op het ontwikkelen en toetsen van innovatieve methoden in de (verpleegkundige) begeleiding van cliënten die langdurig intensieve psychiatrische zorg nodig hebben.Psychiatrie
Psychologie, Klinische
Meer, prof. dr. K. van derHoogleraarPsychiatrie
Geriatrie & Gerontologie
Oncologie
Moreira da Rocha de Miranda Az, R., MScAIOPsychiatrie
Psychologie, Multidisciplinaire
Nolen, prof. dr. W.A.Emeritus Hoogleraar Stemmingsstoornissen Psychiatrie
Oldehinkel, prof. dr. A.J.Hoogleraar Levensloop Epidemiologie van Veelvoorkomende Psychiatrische StoornissenPsychiatrie
Psychologie, Biologische
Ontwikkelingspsychologie
Opmeer, dr. E.M.Universitair DocentFunctionele neuroimaging (fMRI), neuropsychologie, psychose,  depressie, cognitieve verouderingNeuroimaging
Neurowetenschappen
Psychiatrie
Ormel, prof. dr. J.Hoogleraar sociale psychiatrie en psychiatrische epidemiologiePsychiatrie
Oude Voshaar, prof. dr. R.C.Hoogleraar OuderenpsychiatrieAs clinician and head of the clinical training programme for residents in old age psychiatry, I am daily confronted with the lack of evidence for the treatment we offer to our older patients with psychiatric diseases. This confrontation has motivated me to devote my own research line to clinically relevant research of the common mental disorders, i.e. mood-, anxiety and somatoform disorders. Herein, my main interest lies in the interaction between somatic health and these common mental disorders.Psychiatrie
Raven, drs. D.PromovendusSociologie
Psychiatrie
Reijneveld, prof. dr. S.A.Hoogleraar Sociale geneeskundeSociale geneeskunde; Management. Mijn expertise betreft de public health en epidemiologie, met name gericht op preventie, vroegbehandeling en bevordering van gezondheidsgerelateerde participatie. Lopend onderzoek betreft jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.Gezondheidszorg
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Pediatrie
Psychiatrie
Riese, dr. H.Senior Onderzoekermood disorders, neuroticism, epidemiological studies, n=1 diary studies, ambulatory monitoring, psychophysiology, time-seriesPsychiatrie
Psychologie
Gedragswetenschappen
Roest, dr. A.M.Universitair DocentPsychiatrische epidemiologie, angststoornissen, depressieve stoornissen, symptoomdimensies van angst en depressie, hartziekten, kanker, systematische reviews, meta-analyse, publicatiebiasPsychologie
Psychiatrie
Rosmalen, prof. dr. J.G.M.Hoogleraar Psychosomatiek Psychosomatiek, Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), functionele syndromen, somatisch-symptoomstoornissen.
SMBWO immunoloog en SMBWO epidemioloog B.
Psychiatrie
Huisartsgeneeskunde & Interne Geneeskunde
Psychologie, Multidisciplinaire
Rot, dr. M. aan hetUniversitair hoofddocent Psychologie, Neurowetenschappen Gedragswetenschappen
Neurowetenschappen
Psychiatrie
Psychologie, Klinische
Schenk, H.M.PhD-studentPsychiatrie
Immunologie
Schoevers, prof. dr. R.A.Hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie UMCG Onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van stemmings- en angststoornissen, met name depressie. Dat onderzoek is deels epidemiologisch, deels patientgebonden. Doel is het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en klinische toepassingen gebaseerd op een beter begrip van wat er mis gaat bij depressie; op psychologisch en op lichamelijk/biologisch gebied. Belangrijke studies zijn onder meer de NESDA studie, onderzoek naar inflammatie en stemmingsstoornissen, en onderzoek met nieuwe manieren om persoonlijke klachten profielen te maken waarin de individuele problematiek beter in kaart kan worden gebracht. Lopende behandelstudies betreffen onder meer de behandeling met Gepulste Electro Magnestische Velden ('microTMS') en een nieuwe trial (start voorjaar 2016) met orale ketamine voor Therapie Resistente Depressie (TRD). 
Als clinicus en opleider doe ik behandeling en consultatie (second-opinion) van patienten met TRD, vaak in samenwerking met (ervaren) psychiaters in opleiding. 
Psychiatrie
Seldenrijk, dr. A.Postdoctoraal OnderzoekerPsychiatrie
Sluiter-Oerlemans, A.M.Psychiatrie
Psychologie
Smid, H.G.O.M.Universitair hoofddocentPsychologie, Experimentele
Psychiatrie
Tol, dr. M.J. vanUniversitair Docent (Teunure Track)Functionele en structurele Neuroimaging (MRI), Depressie, Angststoornissen, Psychose, Longitudinale Imaging studiesNeuroimaging
Neurowetenschappen
Psychiatrie
Veling, dr. W.A.Psychiater / Universitair DocentEpidemiologie, Psychotische stoornissen, Transculturele psychiatrie, Global Mental Health, Virtual RealityPsychiatrie
Psychologie, Klinische
Psychologie, Experimentele
Wardenaar, K.J.senior onderzoeker & methodoloogPsychiatrische epidemiologie, depressie, angst, toegepast statistisch modeleren, machine learningPsychiatrie
Wardenaar-Wigman, J.T.W.Post-doc onderzoeker(Vroege) psychose, ontwikkeling, psychopathologie, klinische stadieringPsychiatrie
Psychologie, Multidisciplinaire
Wichers, prof. dr. M.C.hoogleraarmood disorders, transdiagnostic approaches, experience sampling methodology, reward processes, time-seriesPsychiatrie
Gedragswetenschappen
Psychologie
Wiersma, prof. dr. D.Hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen Gezondheidszorg
Psychiatrie
Zuidema, prof. dr. S.U.Dementie
Zorginnovatie
Medicatieveiligheid
Geriatrie & Gerontologie
Huisartsgeneeskunde & Interne Geneeskunde
Psychiatrie
printOok beschikbaar in het: English