Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Gezondheidszorg

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Akkerman, M., MScPhDBrandwonden, inspanningsfysiologie, kinderenFysiologie
Gezondheidszorg
Revalidatie
Bezema, drs. R.M.Hoofd Onderwijsinstituut UMCGGezondheidszorg
Onderwijs & Onderwijskunde
Psychologie
Bos, drs. I.Neurowetenschappen
Gezondheidszorg
Brekel, A.J.P. van denMedisch informatiespecialist & Coördinator Elektronische Dienstverlening Centrale Medische Bibliotheek, UMCG UMCG Pure Information Pages  & CMB Information on Pure
If it's out there, and you need it somewhere else, in another way, I know how to do it.... or I will find out fast! Medical Information Specialist. The Web, Social & Virtual (Research) Networks for Health and Medicine. Works @cmbUMCG on 'The Infectious Library'  https://about.me/digicmb
Informatiekunde
Bibliotheekwetenschap
Gezondheidszorg
Broekhuis, dr. H.Universitair hoofddocent Service operations (E-commerce, service traides en contract management), management vraagstukken in de zorg, kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg
Management
Operations Management
Burger, dr. H.Universitair hoofddocent Epidemiology (methodology). Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Psychiatrie
Gezondheidszorg
Choi, dr. C.W.Internist-HematoloogLeukemia, Lymphoma, Myeloma, Stem Cell Transplantation, Translational Research in HematologyHematologie
Gezondheidszorg
Denig, prof. dr. P.Hoogleraar Kwaliteit van Geneesmiddelgebruik Klinische Farmacologie, Geneesmiddelgebruik onderzoek, diabetes & cardiovasculaire behandeling. Gezondheidszorg
Hart & Bloedvatstelsel
Dijkstra, dr. G.J.hoofd Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO)Valorisatie, gezondheids(zorg)onderzoek, dementie (en kwaliteit van leven), kwalitatief onderzoekGezondheidszorg
Feenstra, M., MScpromovendaGezondheidszorg
Fokkema-Elders, drs. J.P.H.Docent en coordinator jaar 1 huisartsopleidingGezondheidszorg
Fokkens, dr. A.S.Onderzoeker Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO)Ouderenzorg

Gezondheidszorg
Glashouwer, dr. K.A.Postdoctoral ResearcherEetstoornissen, anorexia nervosa, impliciete cognitie, lichaamsbeeld, experimentele psychopathologie, klinische psychologieGezondheidszorg
Psychologie, Klinische
Haaijer-Ruskamp, prof. dr. F.M.Hoogleraar geneesmiddelgebruik Pharmacoepidemiologie Gezondheidszorg
Hak, prof. dr. E.Hoogleraar Klinische Farmacoepidemiologie Methodologie van causaal medicatie-effect onderzoek met Big Data. Klinische epidemiologie van (respiratoire) infecties en vaccins. Implementatie onderzoek van preventieve medicatie/vaccins. Gezondheidszorg
Infectieziekten
Farmacie
Statistiek & Kansrekening
Helmich, E.Senior onderzoekerOnderzoek medisch onderwijs
Kwaliatatieve methodologie
Socioculturele theorie
Ouderengeneeskunde
Gezondheidszorg
Onderwijs & Onderwijskunde
Howdon, dr. D.D., PhDPostdoc in EconomicsApplied microeconometrics, Health economics, Duration analysis.Econometrie
Micro-economie, Industriële Organisatie en Speltheorie
Gezondheidszorg
Hubben, prof. mr. dr. J.H.A.M.Hoogleraar gezondheidsrechtGezondheidszorg
Medische Ethiek
Rechtsgeleerdheid
IJzerman, prof. dr. M.J.Maarten J. IJzerman is a full professor of clinical epidemiology & HTA at the University of Twente. He is the dean of Health and Biomedical Technology in the School for Science and Technology, responsible for the academic programs in Technical Medicine, Biomedical Engineering and Health Sciences.  Maarten and his team work on methods to evaluate the benefits of diagnostic and imaging technologies for personalized medicine and on the application of outcomes research to evaluate stakeholders’ value and the health economic impact of medical technologies in development. Maarten has been actively involved in the initiation of early Health Technology Assessment, Multi-Criteria Decision Analysis and Patient Preference research in ISPOR. More recently he was involved in several initiatives to develop emerging good practices for applying Simulation Modelling in Healthcare Delivery research. Maarten IJzerman has more than 130 peer-reviewed articles in the intersection of engineering, medicine and outcomes research.  Gezondheidszorg
Gezondheidsbeleid & Gezondheidszorg
Radiologie, Nucleaire Geneeskunde & Medische Beeldvorming
Jager, M.Onderzoeker (postdoc)Institutionele communicatie
Conversatieanalyse
Jeugdzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Cohortstudies
Kwantitatieve data-analyse
Communicatiewetenschappen
Gezondheidszorg
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Jansen, dr. D.E.M.C.Universitair docent jeugd, licht verstandelijke beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare groepen, zorgtrajecten, medische sociologie Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Sociologie
Gezondheidszorg
Klaassen, drs. G.PhD candidateLeefstijlzorg en langetermijn gedragsverandering.Gezondheidszorg
Koppelman, prof. dr. G.H.Kinderarts-pulmonoloog; Hoogleraar Kinderlongziekten, hoofd sectie Kinderlongziekten en Kinderallergologie Kinderlongziekten, genetica en omgevingsinvloeden op astma en allergie, functionele genetica Gezondheidszorg
Krops, L.A., MScPromovendaAangepaste sportRevalidatie
Sportwetenschap
Gezondheidszorg
Labree, dr. L.J.W.DocentSenior in the field of Higher Education and Health CareGezondheidszorg
Psychologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Lahr, dr. M.M.H.Postdoctoraal onderzoeker, afdeling Epidemiolgie (unit Health Technology Assessment), Universitair Medisch Centrum GroningenOrganisatiemodellen voor de acute beroertezorg.

Het gebruik van simulatiemodellen in de acute gezondheidszorg.

Healthy Ageing en e-health/geintegreerde zorgmodellen voor chronische ziekten.

Klinische Neurologie
Gezondheidszorg
Telecommunicatie
Landsman, dr. J.A.Senior onderzoeker en projectleider bij Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO)Onderzoeker op het terrein van gezondheidszorg, ziekte, participatie, welzijn. Aandachtsgebied: Autisme Spectrum Stoornis.Gezondheidszorg
Mei, dr. S.F. van derSenior-onderzoekerKwaliteit van leven
Maatschappelijke participatie
Arbeidsparticipatie / arbeidsongeschiktheid
Zorgonderzoek
Kwalitatief onderzoek
Patiëntenparticipatie
Gezondheidszorg
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Mol, dr. P.G.M.Senior onderzoekerGezondheidszorg
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Muthert, dr. J.K.Assistent professor Psychology of Religion and Spiritual Care- Psychopathologie en religie
- Geestelijke verzorging binnen de GGZ mede gebaseerd op klinische ervaring; Geestelijke verzorging in de context van actuaalpsychopathologie
- Dementie: dementie en levensmotto's; zingeving bij mantelzorgers en patiënten
- Trauma, rouw en coping. Verliesverwerking; Het vermogen om te rouwen; Verliesverwerking bij schizofrenie; geestelijke verzorging en aan verlies verwante levensvragen
- God verbeeld: Tekeningen en beschrijving van God door kinderen


Gezondheidszorg
Ontwikkelingspsychologie
Psychoanalyse
Noort, A.C., MScPromovendusGezondheidszorg
Gezondheidsbeleid & Gezondheidszorg
Microbiologie
Oeseburg, dr. B.Senior stafmedewerker Wenckebach Institute Postgraduate School of Medicine/ School of Nursing and HealthGezondheidszorg
Verpleegkunde
Sociale Wetenschappen, Biomedische
Postma, prof. dr. M.J.Hoogleraar Farmacie & Nevenbenoeming UMCGPharmacoeconomics, health economics, modelingGezondheidszorg
Gezondheidsbeleid & Gezondheidszorg
Economie (Algemeen)
Ranchor, prof. dr. A.V.Hoogleraar Gezondheidspsychologie Aanpassing aan chronische ziekte, in het bjizonder de rol van individuele karakteristieken, waaronder persoonlijkheidskenmerken en sociale cognities. De belangrijkste thema's zijn: percepties van controle, kwaliteit van leven, post-traumatische groei, welbevinden, psychometrie. Aandoeningen: kanker, hart- en vaatziekten, nierziekten. Psychologie
Gezondheidszorg
Reijneveld, prof. dr. S.A.Hoogleraar Sociale geneeskundeSociale geneeskunde; Management. Mijn expertise betreft de public health en epidemiologie, met name gericht op preventie, vroegbehandeling en bevordering van gezondheidsgerelateerde participatie. Lopend onderzoek betreft jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.Gezondheidszorg
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Pediatrie
Psychiatrie
Rommers, dr. G.M.RevalidatieartsAmputatie en protheseologie onderste extremiteitRevalidatie
Gezondheidszorg
Sanderman, prof. dr. R.HoogleraarPsychologie, Multidisciplinaire
Psychologie, Klinische
Gezondheidszorg
Schans, prof. dr. C.P. van derparamedische zorgverlening, chronisch zieken, healthy ageingGezondheidszorg
Schans, J. van derPhD studentPharmaco-epidemiology & Pharmaco-economics in child- and adolescent psychiatryGezondheidszorg
Farmacie
Vaart, prof. dr. J.T. van derProfessor Supply Chain Management, Operations Management, Health Care Operations Operations Management
Gezondheidszorg
Voors, prof. dr. A.A.CardioloogCardiologie; aandachtsgebied HartfalenGezondheidszorg
Vries, A.M. dePhDGezondheidszorg
Psychologie, Klinische
Wang, Y.PhD studentEpidemiology and StatisticsGezondheidszorg
Farmacie
Welker, dr. G.A.Adviseur Beleid en ImplementatieManagement
Bedrijfskunde
Operations Management
Gezondheidszorg
Wiersma, prof. dr. D.Hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen Gezondheidszorg
Psychiatrie
printOok beschikbaar in het: English