Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Genetica & Erfelijkheid

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Akker, dr. P.C. van denKlinisch geneticusDermatogenetica
Genetica
Epidermolysis bullosa
Genetica & Erfelijkheid
Dermatologie
Alimohamed, mr. M.Z.A., MScGenetica & Erfelijkheid
Celbiologie
Biochemie & Moleculaire Biologie
Aprianto, R.promovendusBiochemie & Moleculaire Biologie
Biotechnologie & Toegepaste Microbiologie
Genetica & Erfelijkheid
Bakker, dr. M.K.epidemioloog / coordinatorepidemiologie van aangeboren aandoeningen, medicijngebruik tijdens zwangerschap, prenatale screeningGenetica & Erfelijkheid
Obstetrie & Gynaecologie
Ben Chehida, H.Y.Genetica & Erfelijkheid
Evolutionaire Biologie
Ecologie
Bérubé, dr. M.Onderwijs- en Onderzoeksmedwerker 1Ecologie
Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Beukeboom, prof. dr. L.W.Hoogleraar Evolutionaire Genetica Evolutionaire Genetica, Entomologie, Ecologische en Evolutionaire Genomica, Evolutie van voortplantingswijzen, Genetica van geslachtsbepaling, Evolutie van levensgeschiedenis (life-history) eigenschappen, Insectenplaagbestrijding Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Entomologie
Bijlsma, prof. dr. R.Bijzonder hoogleraar "Population and Conservation Genetics" Mijn belangrijkste onderzoeksgebied is "Conservation Genetics" waarbij we onderzoek doen naar de gevolgen van habitat fragmentatie en reductie in populatiegrootte van soorten, en met name onderzoek naar de genetische processen die hiermee gepaard gaan: genetische drift en inteelt. Deze processen leiden tot verlies van fitness (inteeltdepressie) en verlies van genetische variatie. De hoofdvraag van het onderzoek is hoe dit proces van genetische erosie het aanpassingsvermogen en de overlevingskans van kleine populaties van bedreigde soorten zal beinvloeden. Het onderzoek omvat zowel toegepaste aspecten, zoals ondrzoek naar de genetische structuur van van bedreigde soorten, als wel meer fundamentele aspecten door het doen van cruciale experimenten waarbij de fruitvlieg (Drosophila melanogaster) als model organisme wordt gebruikt. Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Biodiversiteit Natuurbescherming
Billeter, prof. dr. J.C.Associate professor Neurogenetics of social and sexual behaviour Neurogenetics, Pheromonal communication, social and sexual behaviours, reproduction, Drosophila.
Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Gedragswetenschappen
Boer, prof. dr. R.A. deCardioloog & Hoofd Experimentele CardiologieHartfalen
Translationele cardiologie
Hart & Bloedvatstelsel
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Genetica & Erfelijkheid
Boezen, prof. dr. H.M.Hoogleraar Genetic epidemiology of chronic airway diseases
Development and disease progression of chronic respiratory disease
Genetic susceptibility and gene-environment interactions
Large population-based cohort studies 
 
Identification of
common and rare genetic variants that underlie COPD and their interaction with the environment, including epigenetics
See www.epidemiologygroningen.nl for recent publication list
 
 
 
Ademhalingsstelsel
Genetica & Erfelijkheid
Bouman, drs. K.Klinisch GeneticusPerinatale genetica, Genetische counselingGenetica & Erfelijkheid
Cabrera Arreola, A.A.Genetica & Erfelijkheid
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Evolutionaire Biologie
Chen, L.PhD studentBioinformatics, Gut MicrobiomeGenetica & Erfelijkheid
Gastro-enterologie & Hepatologie
Microbiologie
Claringbould, A.J.Computational genetics, RNA sequencing, BioinformaticsGenetica & Erfelijkheid
Derks, dr. T.G.J.kinderarts metabole ziektenErfelijke stofwisselingsziekten
Neonatale screening
Levergebonden glycogeen stapelingsziekten (GSD)
Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficientie (MCADD)
Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficientie (MADD)
Genetica & Erfelijkheid
Pediatrie
Voedingskunde & Diëtiek
Elsas, prof. dr. ir. J.D. vanHoogleraarMicrobial Ecology, GeneticsMicrobiologie
Ecologie
Genetica & Erfelijkheid
Elst, A. terKlinisch Moleculair Bioloog in de pathologieBiochemie & Moleculaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Pathologie
Fontaine, M.C., PhDAssistant ProfessorKeywords: Molecular Ecology | Population genetics / genomics | Bioinformatics | Phylogeography | Speciation | Evolutionary BiologyEvolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Ecologie
Franke, prof. dr. L.H.Adjunct-hoogleraar Systeem GeneticaMy research group (currently comprising 4 PhD students) works on the identification of molecular effects that disease-causing mutations have. More information on my work can be found on http://www.systemsgenetics.nl Genetica & Erfelijkheid
Biomathematica & Bioinformatica
Statistiek & Kansrekening
Guryev, V.Assistant ProfessorComputatiional biology, genomics, biology of ageing Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Haan, prof. dr. G. deHoogleraarCelbiologie
Hematologie
Genetica & Erfelijkheid
Haisma, prof. dr. H.J.Hoogleraar Farmaceutische Genmodulatie Gentherapie, Genetische doping, prodrugs Genetica & Erfelijkheid
Biotechnologie & Toegepaste Microbiologie
Harst, prof. dr. P. van derScientific Director Cardiac Catheterization LaboratoryHart & Bloedvatstelsel
Acute Geneeskunde
Genetica & Erfelijkheid
Hernandez Segura, A.PhD candidateCelbiologie
Genetica & Erfelijkheid
Huang, M.PhD studentWorked in the Beijing genomics institute on gene sequencing related research since 2012 . Then obtained my master's degree in majoring genomics and bioinformatics from the Chinese University of Hong Kong. Given the rapid development in biotechnology, Now wishing to contribute to a better future for human beings and our earth. In this PhD student project, I'm planing to exploring the genes and underlying mechanisms between individuals and families suffering from movement disorders.Genetica & Erfelijkheid
Neurowetenschappen
Jacobus Mgn Van De Zande, dr. L.P.W.G.M.Universitair HoofddocentBiologie
Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Biochemie & Moleculaire Biologie
Ontwikkelingsbiologie
Jansen, prof. dr. R.C.Decaan Talentontwikkeling en Hoogleraar BioinformaticaBiomathematica & Bioinformatica
Genetica & Erfelijkheid
Statistiek & Kansrekening
Kammen-Bergman, dr. J.E.H. vanclassificatie en codering van aangeboren afwijkingen, klinische genetica, teratologieGenetica & Erfelijkheid
Kluiver, dr. J.L.PostdocNon-coding RNAs, microRNAs, long non-coding RNAs (lncRNAs), B-cell lymphomaBiologie
Celbiologie
Genetica & Erfelijkheid
Kok, prof. dr. J.Professor in Molecular Genetics Molecular Genetics, Genomics Biochemie & Moleculaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Microbiologie
Komdeur, prof. dr. ir. J.Prof. dr. ir.Dynamics of parental behaviour
Early-life environment, social stress and individual behaviour
Physiology of life histories and senescence
Fitness consequences and heritability of life-history decisions
Conserving threatened species
Evolutionaire Biologie
Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Kuivenhoven, prof. dr. J.A.Professor and Principal InvestigatorEndocrinologie & Metabolisme
Genetica & Erfelijkheid
Hart & Bloedvatstelsel
Labbé, F., PhDPostdoctoral Research AssociateEvolutionary Biologie, Molecular Ecology, Population Genetics, PathologyEvolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Ecologie
Langen, prof. dr. I.M. vanHoogleraar Klinische Genetica Innovaties in de genetische counselling (waaronder e-health), ELSI-aspecten van (klinische) genetica en genetische screening, Cardiogenetica Genetica & Erfelijkheid
Gezondheidsbeleid & Gezondheidszorg
Lansdorp, prof. dr. P.M.Hoogleraarstem cell biology
telomere biology
nuclear organization
single cell sequencing
DNA template strand sequencing
guanine quadruplex structures

Celbiologie
Genetica & Erfelijkheid
Gerontologie
Man, T.Genetica & Erfelijkheid
Meerman, dr. ir. G.J. teUniversitair Hoofddocent met pensioenStatistische Genetica, Berekening van genetisch risicoGenetica & Erfelijkheid
Statistiek & Kansrekening
Filosofie
Nawijn, dr. ir. M.C.Universitair HoofddocentIk ben opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker met een sterke focus op cellulair en moleculair immunologisch onderzoek, waarbij ik een steeds sterkere interesse heb ontwikkeld in het doen van translationeel onderzoek in een multidisciplinaire setting. Mijn unieke expertise is het ontwikkelen van experimentele en preklinische modellen waarin mechanismes van complexe ziektes van het ademhalingsstelsel worden onderzocht, met als doel nieuwe interventies te ontwikkelen gebaseerd op de persoonlijke aanleg voor de aandoening. Naast het wetenschappelijk onderzoek draag ik met veel plezier bij aan het Geneeskunde en Immunologie onderwijs binnen het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben als Immunoloog erkend volgens de SMBWO criteria.

Mijn onderzoek kent twee thema’s, die allebei een sterk translationeel karakter hebben:Ten eerste heb ik een onderzoekslijn functionele genetica van chronische longaandoeningen , waarbinnen wij de biologische effecten proberen te ontrafelen van de genetische variatie die bijdraagt aan de gevoeligheid van de patiënt voor astma of COPD.  Ten tweede heb ik een onderzoekslijn translationeel onderzoek naar de mechanismen van allergeen immunotherapie , waarbinnen we in een combinatie van basaal onderzoek in muismodellen en patient-gebonden onderzoek het werkingsmechanisme van allergeen immunotherapie proberen te achterhalen, met als doel de effectiviteit van deze behandeling te kunnen verbeteren.
Immunologie
Genetica & Erfelijkheid
Ademhalingsstelsel
Palsboll, prof. dr. P.J.ProfessorMolecular ecology
Population genetics
Conservation genetics
Evolutionary genetics
Marine mammals
Ecologie
Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Platteel, ing. M.OnderzoeksanalistGenetica & Erfelijkheid
Postma, prof. dr. D.S.Hoogleraar Longziekten Mijn onderzoek is gericht op astma en COPD en aanverwante onderwerpen; het onderzoek is zowel klinisch, cellulair, diermodel als atranslationeel georiënteerd. Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Allergie
Celbiologie
Milieukunde
Genetica & Erfelijkheid
Immunologie
Multidisciplinaire Wetenschappen
Ademhalingsstelsel
Ravenswaaij-Arts, prof. dr. C.M.A. vanKlinisch Geneticus CHARGE syndroom, Klinische Cytogenetica Genetica & Erfelijkheid
Rots, prof. dr. M.G.Hoogleraar Molecular Epigenetics Epigenetica, Artificiele Transcriptiefactoren, Epigetic editing Genetica & Erfelijkheid
Sanna, dr. S., PhDComplex traits Genetics, Complex traits mapping, Genetics in Isolates, Genome-wide association studies, Quantitative genetics, Genotype Imputation MethodsGenetica & Erfelijkheid
Biochemie & Moleculaire Biologie
Sijmons, prof. dr. R.H.Hoogleraar Medische Translationele GeneticaGenetica & Erfelijkheid
Medische Informatica
Oncologie
Sinke, prof. dr. R.J.HoogleraarGenetica & Erfelijkheid
Medische Laboratoriumtechniek
Slager, J., MScPhD-studentMicrobiologie
Genetica & Erfelijkheid
Celbiologie
Sluis, dr. ing. A.J.A. van deAdjunct Professor (Associate Prof.)Regulation of inflammation, vesicular transport, mouse transgenesis, liver diseaseBiochemie & Moleculaire Biologie
Celbiologie
Gastro-enterologie & Hepatologie
Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Snieder, prof. dr. H.Hoogleraar Genetic Epidemiology of (risk factors for) cardiovascular disease and type 2 diabetes Genetica & Erfelijkheid
Hart & Bloedvatstelsel
Tayari, M.PhD candidateNon-coding RNAs, long non-coding RNAs (lncRNAs), B-cell lymphomaGenetica & Erfelijkheid
Biologie
Celbiologie
Terpstra, dr. P.Universitair Docent Bioinformatic specialization: datamining, sequence analysis and gene regulation Biomathematica & Bioinformatica
Biochemie & Moleculaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Tijink-Callenbach, dr. P.M.C.Senior wetenschappelijk onderzoekerEpilepsie, Epidemiologie, Geneesmiddelenstudies, Genetica, NeurologieNeurowetenschappen
Genetica & Erfelijkheid
Vehof, dr. J., MScEpidemioloogDroge ogen; epidemiologie; genetische epidemiologieOogheelkunde
Genetica & Erfelijkheid
Statistiek & Kansrekening
Velde, dr. M. van derOnderzoeks-/Onderwijsmedewerker Moleculaire DNA technieken
DNA lab
Genetica & Erfelijkheid
Ecologie
Vliet-Ostaptchouk, J.V. vanObesity; Type 2 Diabetes; Genetic epidemiology; Human Genetics; Epigenetics; Gene x Environment interactions, Endocrine Disruptors Endocrinologie & Metabolisme
Genetica & Erfelijkheid
Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Wang, X.PhD studentBehavioral ecology, neurogenetics, DrosophilaEcologie
Neurowetenschappen
Genetica & Erfelijkheid
Weersma, prof. dr. R.K.Maag Darm Leverarts, HoogleraarGastro-enterologie & Hepatologie
Genetica & Erfelijkheid
Weissing, prof. dr. F.J.Hoogleraar Theoretische BiologieTheoretical Biology; Behaviour, Ecology, Evolution; Evolutionary Game Theory; Dynamical Systems; Cultural Evolution; Evolutionary Systems Biology.Biologie
Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Ecologie
Biodiversiteit Natuurbescherming
Gedragswetenschappen
Biomathematica & Bioinformatica
Informatica, Interdisciplinaire Toepassingen
Wertheim, prof. dr. B.Adjunct Hoogleraar & Rosalind Franklin Fellow - Genomic basis of evolutionary adaptations & ecological interactionsEcological and evolutionary genomics
Host-parasite interactions
Innate immunity in insects

Ecologie
Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Wijmenga, prof. dr. T.N.HoogleraarGenetics of auto-immune diseases
Zie http://www.rug.nl/research/genetics/ en www.systemsgenetics.nl
Genetica & Erfelijkheid
Gastro-enterologie & Hepatologie
Endocrinologie & Metabolisme
Withoff, dr. S.Universitair DocentEffect van immuunziekte geassocieerde SNPs op het genexpressie regulerende deel van het genoom.Genetica & Erfelijkheid
Immunologie
Xu, dr. C.onderzoekerBioinformatics, biostatistics


Genetica & Erfelijkheid
Ademhalingsstelsel
Statistiek & Kansrekening
Zhernakova, prof. dr. A.P.Rosalind Franklin Fellowgenetics of complex diseases, system genetics, diseases of gastrointestinal trait, aging, microbiomeGenetica & Erfelijkheid
printOok beschikbaar in het: English