Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise Healthwise

Faculty of Economics and Business
Centre of Expertise HealthwiseAbout us

Over Healthwise

Healthwise

Healthwise is een expertisecentrum aan de Rijksuniversiteit Groningen dat universitaire expertise koppelt aan vragen uit het veld door ter ondersteuning van de zorgsector multidisciplinair onderzoek tot stand te brengen. De kennis, modellen en methoden die we gebruiken zijn afkomstig uit diverse vakgebieden, zoals humanresourcemanagement, bedrijfsvoering, innovatie- en verandermanagement, ICT en het management van informatiesystemen, marketing, consumentenpsychologie en gezondheidseconomie.

Healthwise bestaat uit een groot aantal internationaal vermaarde onderzoekers die u kunnen helpen bij de analyse van oplossingen en strategieën waar uw organisatie baat bij kan hebben. Samen zoeken we naar wetenschappelijke, empirisch onderbouwde antwoorden op uw praktijkgerichte vragen.

Heroverweging en verbetering van de gezondheidszorg

Het gezondheidszorgstelsel wordt met enorme uitdagingen geconfronteerd. Een daarvan is hoe de gezondheidszorg betaalbaar kan blijven. Ook de gedachte dat burgers, cliënten of patiënten meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen gezondheid winst steeds meer terrein. Dit past bij de nieuwe, bredere definitie van gezondheid, die luidt: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven". Een betere samenwerking tussen de vele verschillende zorgaanbieders, en tussen het gezondheidszorgstelsel en het sociaal domein, is dringend noodzakelijk. De veranderende maatschappelijke behoeften, regelgeving en financiële kaders hebben ons gedwongen onze ideeën over gezondheid en gezondheidszorg opnieuw te overdenken.

De research van Healthwise richt zich op het opnieuw doordenken en verbeteren van processen in de zorg en op het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de zorg. In samenwerking met organisaties zoeken we naar wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor praktijkgerichte vragen en knelpunten.

Meer lezen over waar Healthwise zich mee bezighoudt? Bekijk het laatste nieuws.

Laatst gewijzigd:14 juni 2018 15:44
printView this page in: English
Follow us ontwitter linkedin