Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Centre for Public Health in Economics and Business Expertise

HeadsUP

Onderzoek
HeadsUP-logo
Hoe goede jeugdhulp de samenleving vooruit helpt

Door de transitie en bezuinigingen in de jeugdzorg is er steeds minder geld beschikbaar.Hoe eerder kinderen met psychische klachten de juiste hulp krijgen, hoe groter de kans dat ze kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Volwassenen die hun bijdrage leveren aan de maatschappij, zowel in sociaal als in economisch opzicht. Die voor zichzelf kunnen zorgen, niet verslaafd raken, niet in de criminaliteit belanden - die de samenleving dus geen overlast bezorgen en, zakelijker uitgedrukt, minder geld kosten. Evidence-based jeugdhulp lost niet alleen problemen van vandaag op, het voorkómt ook problemen in de toekomst. Het is dus van groot belang omom kosteneffectieve behandelingen aan te bieden in de jeugdsector. Echter, op dit moment is er een gebrek aan kennis over meetinstrumenten van effectiviteit en kosten binnen deze doelgroep. Dit is een belangrijke beperking in het optimaliseren van doelmatigheid in de Nederlandse jeugdsector.

Eerste stap naar uniform effectonderzoek jeugdzorg
Het huidige project is een samenwerking tussen MaastrichtUMC+/Universiteit Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen, Accare centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Binnen dit project is een inventarisatie gemaakt van de beschikbare instrumenten om kosten en kwaliteit van leven vast te stellen binnen de jeugdsector. Een uitgebreid rapport waarin voor en na delen van de verschillende instrumenten uiteengezet worden is het resultaat van dit project

Het rapport is hier te downloaden.

Het uiteindelijke doel van deze inventarisatie is het bereiken van een uniforme richtlijn in het doen van effectonderzoek in de jeugdsector.


Efficiënter, goedkoper én beter

Onderzoeksprogramma HeadsUP heeft als centrale vraag: Wat zijn de maatschappelijke en financiële opbrengsten van goede jeugdhulp precies, hoe kun je die berekenen en hoe verhouden die zich tot kosten van zorg? Met de instrumenten die HeadsUP oplevert kunnen de baten van zorg op langere termijn inzichtelijk gemaakt worden. Gemeenten kunnen met die informate beter sturen en instellingen kunnen beter beoordelen welke zorgontwikkelingen prioriteit verdienen. Zo wordt de zorg voor jeugd efficiënter, goedkoper én beter.


Samenwerking RUG en Accare

HeadsUP maakt deel uit van expertsecentrum Healthwise, waarbinnen tentallen onderzoeken worden gedaan op het gebied van health (care) management and economics. In HeadsUP werkt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen samen met de wetenschappelijke tak van Accare.

rug-accare


Waarom de samenleving goede jeugdhulp nodig heeft:

  • Kinderen met een niet-behandelde angststoornis lopen meer kans om als volwassene een alcoholprobleem te ontwikkelen omdat ze angstge situates proberen te hanteren met een drankje op.
  • Zonder behandeling of begeleiding, lopen kinderen met ADHD grotere kans om hun school niet af te maken, omdat ze veel conficten hebben of omdat zich zich moeilijk kunnen concentreren.
  • Kinderen die niet behandeld worden voor een trauma, lopen grotere kans om later bijvoorbeeld agressief gedrag te vertonen of om problemen te krijgen met opvoeden van hun eigen kinderen.

Stop keten van depressie: begin bij kinderen

Lees ons blogartikel over recentelijk gepubliceerd onderzoek op dit gebied. Door Healthwise onderzoeker Jochen Mierau.


Meer weten?

Neem contact met ons op via headsup rug.nl. Of bezoek de Kick-off HeadsUP.

Ook kunt u ons factsheet downloaden:

Laatst gewijzigd:09 april 2020 16:15
Follow us ontwitter linkedin