Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Events Symposia

Spring 2017 - Expensive medicines

Centre of Expertise Healthwise and the UMCG have organised their joint annual spring symposium. This year's theme was ‘expensive medicines'.

Please note that this event was held in Dutch. Therefore, the information provided below is only available in Dutch.

Op 31 mei 2017 vond het gezamenlijke voorjaarssymposium van Healthwise en het UMCG plaats. Het thema van dit jaar was ‘dure medicijnen’. Diverse (grote) sprekers uit de zorgsector gingen tijdens dit event met elkaar in discussie over de stijgende medicijnuitgaven in ons land. Iedere spreker gaf een perspectief vanuit eigen vakgebied of branche en droeg daarmee bij aan een gemeenschappelijke benadering van het maatschappelijke vraagstuk: ‘hoe houden we de medicijnkosten binnen het budget?’.

money-pills
Eerste stap naar een oplossing

Bij het voorjaarssymposium hebben zowel de sprekers als het publiek richting gegeven aan een geschikte oplossing voor te dure medicijnen. Door middel van lezingen, prikkelende stellingen en debatsessies hebben zij samen meer inzicht gecreëerd in het huidige medicijnlandschap en hoe deze beter kan worden ingericht. Hierbij was er aandacht voor de rol van verzekeraars, farmaceuten, zorgprofessionals, de politiek en meer.


Benieuwd naar de visies van de sprekers?

Alfred Bein

Algemeen Directeur, Novartis Nederland

Blogartikel: Expensive medicines from a pharmaceutical company’s point of view

De presentatie van Alfred Bein mogen wij niet beschikbaar stellen. Wel verwijzen wij u graag door naar de website van Novartis, waar u de informatie uit zijn lezing kunt terugvinden.

Bart Benraad

Programmamanager Dure Geneesmiddelen, Zorgverzekeraars Nederland

Presentatie: Perspectief van de verzekeraar

Blogartikel: Bart Benraad over het wegwerken van wantrouwen tussen ziekenhuizen en verzekeraars

Wouter Bos

Bestuursvoorzitter, VUmc

Presentatie: Perspectief van de bestuurder

Blogartikel: Wouter Bos over dure medicijnen: “we moeten de dynamiek van de prijsstelling begrijpen”

Jos Kosterink

Hoogleraar Ziekenhuisfarmacie UMCG/RUG

Presentatie: Perspectief van de ziekenhuisapotheker

Maarten Postma

Hoogleraar Farmaco-economie, UMCG/RUG

Presentatie: De rol van farmaco-economie in gezondheidsbeleid

Blogartikel: Hoeveel mag een medicijn kosten? De farmaco-economie biedt inzicht

Marja Pronk

CEO & Founder, MH PRONK Health Care Consultancy Foundation

Presentatie: Dure medicijnen in vogelvlucht

Blogartikel: Dure medicijnen in vogelvlucht


De dag herbeleven?

Tijdens het symposium is onze reporter in gesprek gegaan met verscheidene sprekers en deelnemers. Het resultaat ziet u hieronder:

Last modified:09 April 2020 4.15 p.m.
printView this page in: Nederlands
Follow us ontwitter linkedin