Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Healthwise directeur en hoogleraar Kees Ahaus neemt afscheid van de RUG

Datum:02 april 2019
Kees Ahaus
Kees Ahaus

Na 15 jaar dienst heeft Kees Ahaus vorige week afscheid genomen van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week start Ahaus bij de Erasmus School of Health Policy & Management. 

Volgens Healthwise collega Jochen Mierau was Ahaus van significante waarde voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde: “Eerst als gasthoogleraar en vervolgens als bijzonder hoogleraar heeft Kees onze faculteit op innovatieve wijze verbonden aan het UMCG middels Healthwise en de strategische samenwerkingsovereenkomst tussen FEB en het UMCG. Deze samenwerking heeft geleid tot vele miljoenen in onderzoeksbeurzen, tientallen AiOs en een grote hoeveelheid (top) publicaties. Naast het UMCG heeft Kees ervoor gezorgd dat we als faculteit een centrale rol hebben in het Noord-Nederlandse zorglandschap. Dit succes vormt in belangrijke mate ook de basis waardoor we nu met de Aletta Jacobs School of Public Health in staat zijn om middelen aan te trekken en als kennisinstelling een verschil kunnen maken voor inwoners van Noord-Nederland.”

Health; van speerpunt naar eigen domein
Kees Ahaus startte 15 jaar geleden eerst met een parttime leerstoel en vanaf begin 2015 was Ahaus fulltime in dienst. Vanaf 2008 heet de leerstoel Healthcare Management, toen bleek dat Ahaus al zijn onderzoek over kwaliteitsverbetering zich op de zorg richtte. Ahaus: “Ik heb Healthwise samen met Jochen Mierau en Koert van Ittersum opgebouwd rond domeinen Healthcare Management (door mijzelf ingevuld), Health Economics (Jochen) en Business & Health (Koert). De conferenties die wij organiseerden over bijvoorbeeld informele en formele zorg, uitkomstbekostiging, dure medicijnen, organiseren van innovatie in de zorg, man made blue zone en waardegedreven zorg waren altijd en zijn nog steeds heel actueel. Bovendien heb ik de relatie van onze faculteit met het UMCG weten te versterken, dat heeft geleid tot samenwerking op terreinen als preventie en leefstijl/consumentengedrag, waardegedreven zorg, samenwerking in regionale netwerken, en vraagstukken van economische evaluatie. Ik gaf voor de studenten in onze Masters de vakken Healthcare Operations en Healthcare Purchasing, ik geloof dat met bedrijfskundige inzichten de dikwijls gefragmenteerde zorg beter georganiseerd kan worden, en dat die betere organisatie uiteindelijk indirect ook leidt tot betere gezondheidsuitkomsten.”

Ahaus kijkt tevreden terug naar hetgeen dat hij bereikt heeft bij de RUG: “Ik denk dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan een uitstekend netwerk van onze faculteit met een netwerk aan Noordelijke zorgaanbieders, de deur stond altijd open voor ons uit de wetenschap.”

Waar is Ahaus het meest trots op? “Ik ben trots op de spirit van Healthwise, telkens probeerden we iets nieuws, iets groters te bereiken. Ook was mij droom een Health-master in ons onderwijs te realiseren. Onder leiding van Marjolein van Offenbeek is er nu zo'n Master, en de studenten zijn heel tevreden over dit onderwijs. Health is een speerpunt van onze faculteit, maar het is inmiddels echt een eigen domein geworden.”

Unieke kansen in Noord-Nederland 
Ahaus kent geen regio waarbij de samenwerking tussen partijen zo’n impact kan hebben als in het Noorden: “Ik hoop dat het echt een voorbeeldregio wordt van regionale samenwerking, of het nu gaat over preventie, of over waardegedreven zorg. Er liggen unieke kansen, er is een sterk UMC, er is Aletta, de relatie tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten is sterk ontwikkeld. De tip aan mijn collega's is om dit te ondersteunen vanuit onze faculteit met interessant onderzoek met impact op de samenleving.”

Nieuwe uitdaging
Vanaf 1 april is Ahaus werkzaam bij de Erasmus School of Health Policy & Management als hoogleraar Health Services Management & Organization en als sectieleider van de gelijknamige groep HSMO: “Dat ik weer leiding mag geven aan een grote groep binnen een erkend instituut dat zich multidisciplinair volledig richt op de zorg, heeft mijn keuze bepaald om naar Rotterdam te gaan.”

Follow us ontwitter linkedin