Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Health Economics and Healthcare Management in de praktijk: Johan Ursem

Datum:14 juni 2017
In gesprek...
In gesprek...

De eerste zorgprofessional die in deze blogreeks het woord krijgt, is Johan Ursem. Vanuit zijn functie als beleidsmedewerker bij Noordwest Ziekenhuisgroep volgde hij afgelopen cursusjaar de 10-daagse leergang Health Economics en Healthcare Management. Inmiddels heeft hij het felbegeerde certificaat in handen. Ruim een maand na ‘afstuderen’ vertelt hij ons hoe zijn (werk)leven er sinds de stoomcursus uitziet. 

Om 11 uur ’s ochtends hebben wij het interview met Johan. Deze vroege vogel begint zijn werkdag altijd om 7 uur en heeft op dit tijdstip dan ook al een aardig ochtendprogramma achter de rug. In het verleden is hij als verpleegkundige de zorgwereld ingerold – het vroege ritme is er altijd in gebleven. In de loop der jaren heeft hij zich o.a. ingezet als afdelingshoofd van een verpleegafdeling en heeft hij de rol van secretaris vervuld bij een verpleegkundige adviesraad. Sinds 2009 is hij werkzaam als Beleidsmedewerker Raad van Bestuur bij Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.

Beleidsmedewerker Raad van Bestuur

“Mijn dagen zijn vrij onvoorspelbaar,” antwoordt Johan op de vraag hoe een gemiddelde werkdag eruitziet.  “Mijn functie is erg breed en ik neem veel taken op mij. De maandagochtend heeft wel een vast programma, want dan houdt de Raad van Bestuur de wekelijkse vergadering. Als beleidsmedewerker is het mijn taak om de vergadering voor te bereiden en hier na afloop verslag van te doen. De besluiten die binnen deze vergadering gemaakt zijn, communiceer ik vervolgens aan belanghebbenden binnen het ziekenhuis.”

Als beleidsmedewerker ben je veel aan het vergaderen dus? “Nee hoor, dat valt erg mee. Naast het voorbereiden en uitwerken van de agendapunten, houd ik me bezig met het opstellen van het A3-jaarplan. Hierin stellen we de doelen van onze organisatie op en koppelen daar actiepunten aan. Ook stel ik het jaardocument op, breng ik advies uit over verschillende dossiers, vervul ik de rol van secretaris bij de investeringscommissie en leg ik me toe op de correspondentie van en naar de Raad van Bestuur.”

Kennis toepassen in de praktijk

Johan is al 8 jaar werkzaam in deze functie en praat er nog steeds met veel enthousiasme over. “Het allerleukste aan deze functie vind ik de afwisseling. Ook krijg ik veel voldoening uit doelen stellen, zaken voor elkaar krijgen en resultaten boeken.” Johan klinkt als een persoon die wel van aanpakken weet. “Ik vind het fijn om bezig te zijn en ben iemand die mijn kennis en ervaring graag in de praktijk brengt. Zo ben ik ook bij de leergang Health Economics and Healthcare Management terechtgekomen. Ik had al jaren behoefte aan verdieping én verbreding van mijn kennis, maar ik kon geen scholingsaanbod vinden dat paste bij mijn vraag. Ik was met name op zoek naar een brede leergang, waarin ik in korte tijd op de hoogte zou worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de zorgsector. De leergang van University of Groningen Business School bood mij deze kennis en zou maar 10 weken in beslag nemen, met iedere week slechts 1 lesdag. Op basis van deze informatie heb ik besloten om de cursus te gaan volgen."

Johan heeft nog geen moment spijt gehad van die beslissing. “Tijdens de leergang heb ik veel theorie geleerd die ik direct kan vertalen naar mijn praktijksituatie. Zo werd in de module over zorglogistiek o.a. uitgelegd hoe je tot een snelle en goede doorstroming van patiënten in een zorgketen komt. Binnen onze sector zijn wij gewend om de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele belangen van een patiënt; dit betekent dat we met veel variaties rekening moeten houden. Het is best lastig om alle aparte afspraken onder te brengen in de hele planning. In de leergang heb ik geleerd dat alle variaties die je in zo’n proces invoert, alleen maar tot meer verstoppingen leiden. Dit is goed blijven hangen – nu kijk ik bij dit onderwerp altijd kritisch naar de variaties die worden aangebracht en of deze allemaal écht nodig zijn. Door bewuster met zorglogistiek om te gaan, kunnen wij patiënten uiteindelijk sneller én op een efficiënte manier helpen.”

Kosten in kaart brengen

Een ander onderdeel van de leergang dat goed bij Johan is blijven hangen, is de module Price of Life. “Op dit moment is vernieuwing een actueel thema binnen de zorg. Zelf zijn wij bezig met de bouw van een nieuw ziekenhuis, dat zal worden voorzien van een nieuw ICT-systeem. Dit zijn projecten waar veel geld naartoe gaat. Daarnaast willen wij als ziekenhuis ‘passende zorg’ gaan leveren. Passende zorg houdt in dat wij met patiënten de dialoog aangaan over hun wensen en prioriteiten in het leven. Om dit uit te leggen gebruik ik vaak het voorbeeld van een 80-jarige patiënt met overgewicht én pijn in zijn heup. Als deze patiënt langs de orthopeed gaat, komt hij in aanmerking voor een nieuwe heup. Dat is allemaal leuk en aardig, maar met een nieuwe heup alleen kan deze patiënt nog niet langs het strand wandelen. Zijn al jarenlang bestaande overgewicht staat hem voornamelijk in de weg. Daarom zou het geven van goede pijnstilling voor deze patiënt een betere optie zijn. Een uitgebreide – en vaak dure – behandeling is lang niet altijd de beste keuze.”

Door de module Price of Life is Johan zich meer bewust van de kosten van de verschillende behandelingen. “Die kennis komt goed van pas bij de keuzeprocessen en afwegingen binnen het traject rondom passende zorg. Ook kijk ik kritisch naar de relatie tussen verschillende typen behandelingen en de levensverwachting van een patiënt. Hoe vertaalt zich dit in de kosten die hiertoe gemaakt zullen worden? Dit is natuurlijk een lastig en ethisch vraagstuk, maar we moeten de discussie zeker niet uit de weg gaan.”

Samen sterker

Johan heeft veel aan zijn praktische vaardigheden gewerkt tijdens de leergang. Met name zijn leiderschapskwaliteiten heeft hij kunnen verbeteren. Zelf heeft hij niet direct een leidinggevende functie, maar omdat hij dichtbij het Raad van Bestuur staat, komt hij wel veel met leiderschap in aanraking. “Op basis van mijn reeds opgedane vaardigheden, kan ik anderen goed  advies uitbrengen. Zo heb ik bijvoorbeeld aangegeven dat de Raad van Bestuur op een aantal dossiers meer leiderschap moet tonen. Ook heb ik handvatten aangereikt voor de manier waarop zij dit het beste kunnen aanpakken.”

Theorie uit de module Clinical Governance heeft Johan eveneens kunnen doorgeven en toepassen in zijn werkveld. “Ik heb aangegeven dat dit onderwerp nadrukkelijker op de agenda moet komen. Als ziekenhuis op verschillende locaties willen wij groepen meer laten samenwerken. In de leergang hebben wij veel geleerd over coöperatie tussen vakgroepen – deze theorie hebben wij toen verwerkt in een huiswerkopdracht. Dit opstel heb ik gedeeld met de Raad van Bestuur en voorgelegd aan vakgroepen, als stimulans om meer te gaan samenwerken.”

Goede ervaring

Na afloop van de leergang kan Johan met alle eerlijkheid zeggen dat het een pittige cursus was, maar zeker één waar hij veel aan heeft gehad. “De leergang heeft een brede theoretische basis en biedt een goede vertaling naar de praktijk. Het was erg positief om samen met docenten en medecursisten ervaringen te delen en te focussen op ontwikkelingen binnen ons vak.”

Dan is het nu tijd om afscheid te nemen. Heel goed om al jouw ondervindingen te horen Johan, de positieve ervaring is wederzijds. Wij wensen je heel veel succes met de verdere ontwikkelingen van Noordwest en zijn ervan overtuigd dat jouw kennis hierbij van meerwaarde zal zijn!

Meer informatie

Wilt u zich, als professional in de zorgsector, net als Johan Ursem verder ontwikkelen?
> Lees dan meer over de leergang Health Economics and Healthcare Management.
> Of kom kennismaken tijdens de informatiebijeenkomst op 8 september as.

Follow us ontwitter linkedin