Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieNieuws

Uitnodiging: RUG en CBS beginnen Academic Data Center op 11 juli a.s.

Centrum voor Informatie Technologie
Centrum voor Informatie Technologie

Op dinsdag 11 juli a.s. ondertekenen CvB-voorzitter Sibrand Poppema van de RUG en directeur-generaal Tjin-A-Tsoi van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een overeenkomst voor de start van het eerste Academic Data Center. Het Center wordt ondergebracht bij het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de RUG.

In het CBS Academic Data Center werken CBS-medewerkers en RUG-onderzoekers samen waardoor gegevens van het CBS effectiever ingezet kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Minisymposium
Voorafgaand aan de ondertekening vindt een minisymposium plaats over de meerwaarde van de samenwerking tussen de RUG en het CBS. Tijdens het symposium worden de uitkomsten van een data challenge gepresenteerd waarin CBS-medewerkers en RUG-onderzoekers samen vijf use cases hebben uitgewerkt.

Locatie: Senaatskamer Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Programma dinsdag 11 juli

15.00-15.15: Welkom en introductie door Ronald Stolk, directeur CIT

15.15-15.30: CBS over het Academic Data Center

15.30-15.45: Bert Popken, concerndirecteur Gemeente Groningen

15.45-16.45: Presentaties data challenge

16.45-17.00: Ondertekening overeenkomst Academic Data Center door RUG en CBS

17.00 uur: Einde, start netwerkborrel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wietske Degen van het CIT: w.t.a.degen@rug.nl

Laatst gewijzigd:23 juni 2017 09:14

Meer nieuws