Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Docentprofessionalisering

Docentprofessionalisering

Educational Support and Innovation (ESI) Docentprofessionalisering biedt zittende docenten en medewerkers van de RUG de mogelijkheid om zich via workshops, cursussen, open dagen en maatwerk verder te professionaliseren. Onze doelgroepen zijn docenten, AIO's, student-assistenten, faculteiten en vakgroepen.

ESI team
ESI team

Een overzicht van onze activiteiten:

  1. Cursusaanbod: Het aanbod varieert van een module van 1 dagdeel tot een training basisvaardigheden van 12 dagdelen. Ieder jaar wordt ons aanbod up to date gebracht.
  2. Basiskwalificatie onderwijs (BKO): De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Alle Nederlandse universiteiten erkennen de BKO wederzijds.
  3. BKO-registratie: de BKO-registratie is een beoordelingsprocedure voor docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen met minstens vijf jaar onderwijservaring.
  4. Het Individueel onderwijsontwerptraject (IOT) is gericht op het (her)ontwerpen van uw eigen vak of college. Een onderwijskundig adviseur geeft u daarbij intensieve individuele ondersteuning op de werkplek.
  5. MOOC (Massive Open Online Course) Learn how to be professionally involved in teaching, support and governing of higher education institutions.
  6. Advies en maatwerk: de vraag van faculteiten kan leiden tot dienstverlening in de vorm van training en advies. Bijvoorbeeld curriculumontwerp, internationale professionaliseringsprojecten, training voor studentdocenten of ondersteuning bij het invoeren van onderzoeksgebaseerd onderwijs.


.
.

ESI Docentprofessionalisering is ook te vinden op YouTube en Twitter.

Laatst gewijzigd:13 maart 2017 12:36