Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Kenniscentrum Landschap

Kenniscentrum Landschap


Landschapsbiografie van de Drentsche Aa is 2 juli gepresenteerd!

Voor meer informatie klik hier.


Met ingang van 1 september 2010 beschikt de Rijksuniversiteit Groningen over een Kenniscentrum Landschap (Centre for Landscape Studies) waarin onderzoek, opleiding en kennisoverdracht op het terrein van het Nederlandse en Europese cultuurlandschap centraal staan. Dit nieuwe centrum richt zich niet alleen op de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap, maar op de actualiteit en de toekomst.

Drentse Aa gebied vanaf de Kymmelsberg

Met dit nieuwe kenniscentrum wil de RUG inspelen op het sterk toenemende belang van het landschap in het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. In wetenschappelijk opzicht is het landschap een veelzijdig onderwerp van studie dat tal van mogelijkheden biedt voor de verbinding van concepten en methoden uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, ruimtelijke wetenschappen en natuurwetenschappen. In maatschappelijk opzicht speelt het landschap een belangrijke rol in vraagstukken op het terrein van duurzaamheid (people-planet-profit), culturele identiteit, ruimtelijke ontwikkeling en biodiversiteit.

Doelen en activiteiten

Het Kenniscentrum Landschap richt zich op de volgende doelen en activiteiten:

1. Opleiding: de verzorging van een interdisciplinaire 1- of 2-jarige masteropleiding op het terrein van de geschiedenis en actualiteit van het cultuurlandschap (master, research master);

     -->Landschapsgeschiedenis studeren in Groningen Lees meer..

2. Fundamenteel onderzoek: de uitvoering van fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis en actualiteit van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen (promotie-onderzoek, postdoc-onderzoek, scriptie-onderzoek);

    -->Onderzoeksthema's Lees meer..

    -->Promotieonderzoek Lees meer..

    -->Masterscripties Lees meer..

3. Toegepast onderzoek: de uitvoering van betaalde onderzoeksopdrachten voor overheden en maatschappelijke organisaties ten behoeve van ruimtelijke ordening, landschapsbeleid, erfgoedzorg, waterbeheer, landbouw, recreatie, toerisme, natuur- en landschapsbeheer (contract-onderzoek);

    -->Onderzoek voor de praktijk (onderzoeksbureau) Lees meer..

4. Kennisoverdracht: de verbetering van de overdracht van wetenschappelijke kennis op bovengenoemd terrein naar de samenleving, zowel naar maatschappelijke organisaties als naar burgers (cursussen, open colleges, websites);

    -->Cursus Cultuurlandschappen Noord-Nederland Lees meer..

    -->Website Cultuurlandschappen Noord-Nederland (Link)

Organisatie

Het Kenniscentrum Landschap maakt deel uit van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en is ondergebracht bij de Afdeling Kunst- en Architectuurgeschiedenis, gevestigd aan de Oude Boteringestraat 34 te Groningen.

Het Kenniscentrum Landschap staat onder leiding van prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis. Als cursuscoördinator fungeert mevr. drs. Anne Wolff.

     -->Overzicht medewerkers Kenniscentrum Landschap

Last modified:July 13, 2015 16:36