Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Kenniscentrum Landschap

Kenniscentrum Landschap

Tweede Landschapssymposium
Tweede Landschapssymposium

Het symposium is uitverkocht! Aanmelden is niet meer mogelijk!

Na het succes van het Eerste Landschapssymposium in 2013 nodigt het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen u van harte uit om deel te nemen aan het Tweede Landschapssymposium op woensdag 20 april 2016! Tijdens het eerste symposium heeft u kennis gemaakt met onderzoek van studenten, onderzoekers en medewerkers. Nu drie jaar later is er sprake van een nieuwe oogst aan interessante studies en lopend onderzoek. Het gaat onder andere om onderzoek naar de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actuele problematiek van landschappen in Nederland en daarbuiten. Ook zijn in samenwerking met andere instellingen diverse meerjarige onderzoeksprojecten en -programma’s gestart en is in samenwerking met Landschapsbeheer Nederland een nieuwe interactieve website Leestekens van het Landschap ontwikkeld.

Voor het Tweede Landschapssymposium is een selectie gemaakt uit het nieuwste landschapsonderzoek van het Kenniscentrum Landschap. U kunt kiezen uit een gevarieerd programma met tien lezingen en zes excursies. Maak (nader) kennis met koloniën, kinkenwegen en kampongs. Ga mee op een Landschapsbiografische zwerftocht of terug naar de negentiende eeuw tijdens de excursie Adorp door de bril van 1832, of wat dacht u van de handen uit de mouwen tijdens Vieze handen, natte voeten? Daarnaast biedt de dag ruime gelegenheid om collega’s van andere onderzoeksinstellingen, overheden, landschaps- en erfgoedorganisaties te ontmoeten. Klik hier voor het volledige programma.

Wij zien u graag op woensdag 20 april 2016!


Met ingang van 1 september 2010 beschikt de Rijksuniversiteit Groningen over een Kenniscentrum Landschap (Centre for Landscape Studies) waarin onderzoek, opleiding en kennisoverdracht op het terrein van het Nederlandse en Europese cultuurlandschap centraal staan. Dit nieuwe centrum richt zich niet alleen op de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap, maar op de actualiteit en de toekomst.

Drentse Aa gebied vanaf de Kymmelsberg

Met dit nieuwe kenniscentrum wil de RUG inspelen op het sterk toenemende belang van het landschap in het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. In wetenschappelijk opzicht is het landschap een veelzijdig onderwerp van studie dat tal van mogelijkheden biedt voor de verbinding van concepten en methoden uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, ruimtelijke wetenschappen en natuurwetenschappen. In maatschappelijk opzicht speelt het landschap een belangrijke rol in vraagstukken op het terrein van duurzaamheid (people-planet-profit), culturele identiteit, ruimtelijke ontwikkeling en biodiversiteit.

Doelen en activiteiten

Het Kenniscentrum Landschap richt zich op de volgende doelen en activiteiten:

1. Opleiding: de verzorging van een interdisciplinaire 1- of 2-jarige masteropleiding op het terrein van de geschiedenis en actualiteit van het cultuurlandschap (master, research master);

     -->Landschapsgeschiedenis studeren in Groningen Lees meer..

2. Fundamenteel onderzoek: de uitvoering van fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis en actualiteit van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen (promotie-onderzoek, postdoc-onderzoek, scriptie-onderzoek);

    -->Onderzoeksthema's Lees meer..

    -->Promotieonderzoek Lees meer..

    -->Masterscripties Lees meer..

3. Toegepast onderzoek: de uitvoering van betaalde onderzoeksopdrachten voor overheden en maatschappelijke organisaties ten behoeve van ruimtelijke ordening, landschapsbeleid, erfgoedzorg, waterbeheer, landbouw, recreatie, toerisme, natuur- en landschapsbeheer (contract-onderzoek);

    -->Onderzoek voor de praktijk (onderzoeksbureau) Lees meer..

4. Kennisoverdracht: de verbetering van de overdracht van wetenschappelijke kennis op bovengenoemd terrein naar de samenleving, zowel naar maatschappelijke organisaties als naar burgers (cursussen, open colleges, websites);

    -->Cursus Cultuurlandschappen Noord-Nederland Lees meer..

    -->Website Cultuurlandschappen Noord-Nederland (Link)

Organisatie

Het Kenniscentrum Landschap maakt deel uit van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en is ondergebracht bij de Afdeling Kunst- en Architectuurgeschiedenis, gevestigd aan de Oude Boteringestraat 34 te Groningen.

Het Kenniscentrum Landschap staat onder leiding van prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis. Als cursuscoördinator fungeert mevr. drs. Anne Wolff.

     -->Overzicht medewerkers Kenniscentrum Landschap

Laatst gewijzigd:15 april 2016 10:24