Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Alice - Artificial Intelligence and Cognitive Engineering

Het onderzoek in Kunstmatige Intelligentie en Technische Cognitiewetenschap heeft duidelijk een interdisciplinair karakter. Met Informatica is er een gedeelde interesse in formeel modelleren. Deze modellen kunnen symbolisch, statistisch of hybride zijn. Met Psychologie is er een gedeelde interesse in natuurlijke cognitie. Hierbij bestaat het doel uit het expliciet beschrijven van fundamentele eigenschappen van cognitie, zodanig dat computationele modellen van perceptuele, cognitieve and bewegingscontrole functies kunnen worden vervaardigd. Het onderzoek bestaat uit drie aan elkaar gerelateerde onderzoeksprogramma's uit de Kunstmatige Intelligentie: Cognitive Modeling, Multi-Agent Systems, Autonomous Perceptive Systems.