Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

NWO honoreert twee RUG projecten Maatschappelijk verantwoord innoveren

03 maart 2017
Linda Steg
Linda Steg

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee projecten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gehonoreerd in het programma Maatschappelijk verantwoord innoveren. In totaal werden negen projecten binnen dit programma gehonoreerd, alle gelieerd aan de topsectoren. Deze projecten brengen mogelijke ethische en maatschappelijke kwesties van (technologische) innovaties in een vroeg stadium in kaart, zodat hiermee in het innovatieproces rekening kan worden gehouden. Dit vergroot het draagvlak onder de stakeholders..

Maatschappelijk verantwoord besluiten over gas: De invloed van individuele en institutionele factoren op hoe mensen over gas oordelen (totaal budget €626.000,-)

Dr. Goda Perlaviciute en prof. dr. Linda Steg van de groep Omgevingspsychologie van de RUG hebben een subsidie gekregen om onderzoek te doen naar factoren die van invloed zijn op publieke oordelen over gas. Samen met politieke wetenschappers, dr. Aad Correljé and dr. Eefje Cuppen, en de filosoof dr. Udo Pesch van de Technische Universiteit Delft zullen ze nagaan welke individuele en institutionele factoren van invloed zijn op oordelen over verschillende gasconcepten in huidige en toekomstige energiesystemen. Het project zal belangrijke inzichten opleveren over hoe verantwoorde beslissingen moeten worden genomen over of en welke rol gas kan spelen in toekomstige energiesystemen. Lees meer.

Vormgeven van innovatieve en sociaal verantwoorde warmtevoorzieningssystemen (totaal budget €835.000,-)

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben een NWO subsidie toegekend gekregen voor een interdisciplinair project dat zich richt op acceptabele en sociaal verantwoorde duurzame warmtevoorzieningssystemen. Dit project wordt gecoördineerd door prof. dr. Ir. Paulien Herder (TU Delft). Vanuit de RUG zullen filosofen (prof. dr. Frank Hindriks) en omgevingspsychologen (dr. Angela Ruepert en prof. dr. Linda Steg) samen een PhD student begeleiden die onderzoek zal doen naar de acceptatie en eerlijkheid van duurzame warmtenetten. Lees meer.

Laatst gewijzigd:06 maart 2017 08:35

Meer nieuws

  • 24 maart 2017Lokale lasten voor woningbezitters stijgen 0,6 procent

    Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld...

  • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

    Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

  • 23 maart 2017Regionale ongelijkheid in tijden van globalisering | Oratie Bart Los | 28 maart

    De afgelopen jaren is er na verkiezingen steeds veel aandacht geweest voor regionale verschillen in stemgedrag, vooral als het gaat om het aandeel ‘proteststemmers’. Dat leidde tot de introductie van het begrip ‘the geography of discontent’; de geografische...