Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuwsberichten

Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van vo-scholen naar soort brugklas

31 januari 2017

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is door onderzoekers van het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen een kortdurend onderzoek uitgevoerd naar de verschillende manieren waarop scholen voor voortgezet onderwijs de onderbouw hebben ingericht. In de eerste deelstudie is een online vragenlijst verstuurd naar de onderbouwcoördinatoren van alle scholengemeenschappen in Nederland die meerdere onderwijsniveaus aanbieden. In totaal hebben 97 scholengemeenschappen aan het onderzoek deelgenomen. Uit het onderzoek bleek dat de huidige inrichting van de onderbouw van scholengemeenschappen sterk varieert en dat ook de beweegredenen en motieven om de onderbouw op een bepaalde manier in te richten uiteenlopen. De keuze om de onderbouw op een bepaalde manier in te richten (met alleen homogene klassen, met alleen heterogene klassen of met een combinatie van beide) wordt gebaseerd op de pedagogisch-didactische visie van de scholen, en de daarmee samenhangende ideologie om (een deel van de) leerlingen juist wel of niet heterogeen te groeperen. Kansen bieden aan leerlingen staat voor de scholen centraal, zij het door direct op het best passende niveau onderwijs aan te bieden, of juist door determinatie één of twee jaar uit te stellen. Er bestaan uiteenlopende opvattingen over welk soort inrichting van de onderbouw zou moeten volgen uit dit streven om de beste kansen te bieden. De scholen streven naar dezelfde doelen, maar kiezen voor een verschillende aanpak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanke Korpershoek (h.korpershoek@rug.nl) of Harm Naayer (h.m.naayer@rug.nl).

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 15:08

Meer nieuws